Vad betyder det att vara finlandssvensk 2022?

Vad betyder det för dig att tala svenska i Finland? Finns det något som definierar oss finlandssvenskar?

Är det maten, traditionerna och sporten som definierar oss?
Dann Pettersson
29.12.2021 06:00 UPPDATERAD 29.12.2021 14:25
"Det är verkligen inte lätt att få fram en koherent bild av vad Svenskfinland är 2022. Inte för dem som står utanför men inte heller för gemenskapen själv. Det är nog relativt lätt att få fram något slags officiellt budskap – ofta till viss grad bundet till gamla institutioner och kulturarv, men när man frågar individuellt och konkret blir folk ofta fundersamma", skriver HBL:s chefredaktör Erja Yläjärvi i ledaren i mitten av december.
Att förklara vad det betyder att vara finlandssvensk är inte alltid det lättaste. Är det institutionerna, var man bor, en klassfråga, vilka intressen man har eller är det endast en språkfråga? Eller inga av dessa? Svara gärna på vår enkät här nedanför!

ANDRA LÄSER