Björnholm i Esbo har potential

Hur bra och viktigt det än är med nöjesfält för barn var det en lättnad och ett bra beslut att skrinlägga planerna.

I början av sommaren kom beskedet att nöjescentret för barn, som planerades på Björnholm invid Västerleden i Esbo, inte blir av.
Hur bra och viktigt det än är med nöjesfält för barn var det en lättnad och ett bra beslut att skrinlägga planerna. Björnholm är alltför långt borta från kollektivtrafiken, för liten med tanke på bilparkering och framför allt har holmen alltför stora kultur- och naturvärden för att exploateras för en till konceptet lite odefinierad turistfälla.
Något bör ändå göras åt området inom kort. En del av byggnaderna borde definitivt snabbt rustas upp. Den Sinebrychoffska villan har renoverats för ett antal år sedan, men flera av uthusbyggnaderna är i dåligt eller till och med mycket dåligt skick och kräver åtgärder. Esbo stads ekonomi är hårt trängd och att göra detta med skattemedel är uteslutet. Därför bör en innovativ utredning snabbt göras för att få till stånd någon form av privat samfinansiering – naturligtvis på ett sätt som gagnar såväl företagarna som områdets speciella karaktär.
Den som bara susat förbi på Västerleden kan varmt rekommenderas ett besök på Björnholm för att kittlas av den stämning områdets historia, kultur och natur medför.

Anders Portin

fullmäktigeledamot och medlem i stadsstyrelsen (SFP), Esbo

ANDRA LÄSER