Landet som inte gick att rädda

Kriget i Afghanistan var omöjligt att vinna. Stabilitet kan inte införas med vapen, varken demokrati eller frihet går att köpa. Blir det avklippta fingrar och könsapartheid då västvärlden nu mer eller mindre lämnar landet åt sitt öde?

Afghanistan låter sig inte räddas. Efter två årtionden av misslyckade militära insatser smyger amerikanerna nu i väg som en tjuv om natten.
Långt före slutdatumet den 11 september, 20-årsdagen av terrordåden 2001, smyger amerikanerna i väg som en tjuv om natten. Precis som vid den panikartade evakueringen av Saigon 1975 är det en slagen, vanärad armé som gör desorganiserad reträtt.
ANDRA LÄSER