Kommunalskatten kan stiga i upp till 90 kommuner

Nästa år kan antalet kommuner som höjer kommunalskatten upptill fördubblas, skriver nyhetsbyrån STT.

Uppskattningsvis 80–90 kommuner kommer att höja kommunalskatten nästa år.
I år valde totalt 46 kommuner att höja kommunalskatten. Nästa år uppskattas siffran bli så gott som dubbelt så hög.
Bland annat Yle publicerar STT:s nyhet där Kommunförbundets huvudekonom Minna Punakallio uppskattar att 80–90 kommuner kommer att höja kommunalskatten år 2020. Uppskattningen är ännu endast en preliminär första uppskattning, men med säkerhet kommer antalet att stiga märkbart i jämförelse med i år.
Kommunförbundet konstaterade redan i februari att den kommunala ekonomin nu är i krisläge. Hela två tredjedelar av alla kommuner i landet uppvisade i fjol ett underskott i sitt bokslut.
Ökningen var markant i jämförelse med året innan. År 2017 uppgick antalet kommuner som uppvisade negativt resultat till 55. År 2018 hade antalet stigit till 196.

ANDRA LÄSER