Svartmåla inte Nylands Brigad

Beväringarna tillbringar två veckor i terrängen, två veckor i kasernen och två veckor på permission. Dessa relativt långa perioder utökat med en eventuell karantänstid kan förvisso förorsaka stress.

10.08.2021 13:16
Signaturen "Mamma" ondgör sig (HBL Debatt 3.8) över att beväringar i Nylands Brigad straffas efter coronakarantän. I insändaren nämns att beväringarna utsatts för diverse osakliga uppgifter utan att specificera uppgifterna.
När det gäller televisionsapparaten frågar man sig varifrån den införskaffats. Försvarsmakten torde inte ha televisionsapparater i alla stugor och den ingår inte i den förteckning på saker som rekommenderas att man tar med vid inryckningen.
Kritiken i insändaren är flummig när det gäller anklagelserna. För att läsaren skall få en egen uppfattning vore det bra att bekanta sig med en artikel i tidskriften Ruotuväki 7/2021. Enligt artikeln arbetar försvarsmakten under coronapandemin enligt modellen 2+2+2, beväringarna tillbringar två veckor i terrängen, två veckor i kasernen och två veckor på permission. Dessa relativt långa perioder utökat med en eventuell karantänstid kan förvisso förorsaka stress. Såväl två veckor i terrängen som två veckor i kasernen är tjänstetid.
En fiktiv situation kunde vara att beväringar från ett kompani har varit i terrängen en vecka och att i början av följande vecka anländer beväringar som varit i karantän. Om de nyanlända beväringarna oftare har vakt- och dejouruppgifter ser jag det inte som straff utan som en rättvis utjämning av arbetsuppgifterna med beaktande av att de beväringar som redan varit i terrängen har utfört dessa uppgifter redan en vecka.
Det är beklagligt att Nylands Brigad svartmålas på grund av en bevärings framförda subjektiva åsikter. Om det förekommer situationer utöver regelboken skall dessa givetvis påtalas och åtgärdas.

Nils Wallenius,

Kyrkslätt

ANDRA LÄSER