Utan skattebetalare finns ingen hållbarhet

"I den inhemska politiska retoriken hörs ibland argumentet att statsskulden är en börda för våra barn och barnbarn. Tankegången gör en felaktig analogi mellan en stat och ett hushåll. "

Rumäniens diktator Nicolae Ceausescu bestämde sig 1980 för att landets hela statsskuld skulle betalas bort. Det ledde till utarmning av landets resurser och brist på allt från livsmedel till elektricitet. Ceausescus tilltag är ett extremt exempel på en förvrängd föreställning om att en statsskuld är en börda för ett land och att det är bäst att göra sig av med den så fort som möjligt.

ANDRA LÄSER