Dom: 13 års fängelse för sexualbrott mot barn

En 48-årig man döms till 13 år fängelse för omfattande sexualbrott riktade mot barn. Offren är över 40 pojkar i åldern 13 till 17 år. En del av brotten begick mannen medan han avtjänade ett tidigare straff.

Domen mot den 48-åriga mannen föll i Helsingfors tingsrätt på onsdagen.
Helsingfors tingsrätt har dömt en 48-årig man, Tuomo Välikangas, till 13 års fängelse för sexualbrott riktade mot barn. Straffet är ett kombinationsstraff, vilket betyder att mannen inte kan friges tidigare.
Det handlar om en mycket omfattande brottshärva med 45 målsägande i åldern 13 till 17 år. Åtalspunkterna är nästan 60.
Brotten begicks mellan 2017 fram tills att han greps. En del av dem skedde medan han avtjänade tidigare fängelsestraff. Det hela började nystas upp när ett av offren gjorde en polisanmälan 2019.
Genomgående är att mannen har letat upp sina offer på olika sociala medier och digitala plattformar. Han har ofta använt sig av ett täcknamn, bland annat har han kallat sig "Pinja".
Han har till exempel fått offren att skicka bilder till honom, och han har sänt dem meddelanden med kraftigt sexualiserat språk, bland annat från något av de över 20 telefonabonnemang som han har haft.
Han har erbjudit olika slags betalning i utbyte mot sexuella handlingar, och har också träffat offer fysiskt. I det fall som tingsrätten beskriver som grövst, har mannen haft oskyddat sexuellt umgänge med sitt offer upprepade gånger under en längre tid.
48-åringen döms för 20 fall av köp av sexuella tjänster av minderårig, 4 fall av grov sexuellt utnyttjande av barn, 20 fall av sexuellt utnyttjande av barn samt också för innehav av barnpornografisk bild, sexuellt utnyttjande och försök till köp av sexuella tjänster av minderårig.
Mannen har erkänt en del av händelserna och nekat en del av åtalspunkterna.
Han yrkade på straffsänkning, bland annat med motiveringen att fallet fått så stor publicitet och att han även namngetts. Dessutom har han hävdat att han inte alltid vetat att offren var minderåriga.
Enligt tingsrätten har mediebevakningen i fallet, sett till dess grovhet, inte varit exceptionell, och rätten menar att mannen förhållit sig likgiltig till offrens ålder. Tingsrätten ser det i stället som en straffskärpningsgrund att 48-åringen dömts för liknande brott två gånger tidigare.
Enligt tingsrätten kan brotten ha varit styrda av mannens beroende och impulsivitet. Rätten menar ändå att själva brotten i många fall varit planerade. Mannen har bland annat på ett manipulativt sätt fortsatt hålla kontakt med offren, använt en för varje fall uttänkt falsk identitet och också bytt den under brottets gång.
Tingsrättens dom har inte vunnit laga kraft och kan överklagas till hovrätten.

ANDRA LÄSER