Norsen är sig lik men nästan som ny

Renoveringen av den äldsta svenska skolbyggnaden i Helsingfors, Norsen, är i praktiken färdig. Arbetet är gjort med varsam hand samtidigt som man har gömt den nyaste tekniken i väggar och tak.

Urbant skolhus. Norsens vackra fönster öppnas i dag mot en tätt bebyggd omgivning men när skolan färdigställdes 1880 var grannen på andra sidan om Unionsgatan en bastu och så låg Observatoriet intill.
12.07.2016 06:00 UPPDATERAD 12.07.2016 08:45
Starten på renoveringen av det ståtliga skolhuset på Unionsgatan 2 var inte den mest gynnsamma. Först skulle arbetena utföras 2012–2013 men sköts upp av olika orsaker och så kom man nästan till skott när elever och lärare flyttade till tillfälligt skolhus i Haga i början av höstterminen 2014. Då framkom emellertid att kostnadsberäkningen var i underkant, och felberäkningen så stor att projektet måste manglas på nytt genom beslutsprocessen inom Helsingfors stad, som alltså äger skolbyggnaden.
Renoveringen kom slutligen i gång i mars 2015 och den nya budgeten på knappt 15 miljoner euro ser ut att hålla, liksom tidtabellen med skolstart den 11 augusti 2016.
– Av allt att döma blir de slutliga kostnaderna rentav något lägre än beräknat, säger projektchef Sirpa Pylväs på lokalcentralen vid fastighetskontoret.
För evigt. Inristningarna i pulpeterna i auditoriet är inte borthyvlade utan bevarade genom lager av lack.
Norsen ser fortfarande ut som Norsen men innanför väggar och tak döljer sig nu ny teknik som innebär nytt skonsamt sprinklersystem som släcker genom dimma i stället för rinnande vatten, ny el, nytt luftventileringssystem som ska råda bot på den dåliga inneluften och högtalarsystem som når alla rum. Belysningen i klassrummen fungerar med sensorer som avläser rörelse och så finns kameror som registrerar inte bara inomhus utan också utanför. Från en skola med ganska anspråkslös teknisk utrustning har Norsen därmed förvandlats till en nutida skolbyggnad.
Renoveringen är gjord i samarbete med stadsmuseet. Byggnaden av arkitekten Hampus Dahlström är från 1880 och har undgått radikala ombyggnader och tillbyggnader som skulle ha förvanskat eller förändrat dess skepnad eller karaktär. Och den här grundliga renoveringen är gjord med respekt för byggnadens historia.
Normallyceum får stå kvar trots att Norsen numera är grundskola för elever i åk 7–9.
Klassrum och salar har bevarat formspråk och storlek, de vackert spröjsade fönstren med karmar i trä är putsade och reparerade men inte ersatta med nya, det naturliga slitaget i trapphus i sten och på kakelgolvet i till exempel fysik- och kemisalen finns kvar och i auditoriet har man behållit de gamla pulpeterna, inklusive gamla inristningar som initialer, citat ur skolböcker och mindre smickrande kommentarer om det nödvändiga med skolgång. I själva verket har man skyddat inristningarna genom att måla nytt lack på, och på några ställen i trapphus och korridor har man sparat fragment som visar olika lager av tidigare målarfärger.
För tillfället lägger man sista handen vid taket i festsalen. Egentligen hade man för avsikt att låta taket vara men det såg risigt och slitet ut när väggar, golv och ornament hade rustats upp så nu ska taket sättas i skick. Samtidigt beslöts att också orgeln ska återfå sin glans och lyster och arbetena med att renovera instrumentet är i gång.
Färgskalan i skolhuset är genomgående dämpad och varierar från våning till våning men den gemensamma nämnaren för den bleka gula nyansen och den milda gröna är att färgerna inger lugn och ro, som kan vara nog så bra i en läroinrättning med cirka 350 elever som är ungefär mellan 12 och 16 år.

Äldsta skolan i Helsingfors

Svenska normallyceum hette skolan då den grundades 1864 på initiativ av J. V. Snellman.
Den nuvarande skolbyggnaden är från 1880 och den äldsta som fortfarande är skola.
I över 100 år, fram till 1977, var det bara pojkar som gick i Norsen.
1977 infördes grundskolan och då spjälkade man skolan i två, i högstadieskolan och gymnasiet.
2015 infördes Grundskolan Norsen som är en sammanslagning av högstadierna Norsen och Lönkan vid Tölötorg.
I Lönkan arbetar Tölö gymnasium som är följden av en sammanslagning av Norsens gymnasium och Tölö specialiseringsgymnasium.
I Norsen går i höst cirka 350 elever
Skolhuset i Tölö har ungefär 400 elever.

ANDRA LÄSER