Klimatförnekarens sista dödsryckning

Oljebolagen skälver, medan generation Greta går från klarhet till klarhet med juridik och kapitalism som vapen.

Domstolar pressar olje- och gasbolag att justera sin affärsverksamhet i linje med de ambitiösa klimatmålen i Parisavtalet: att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader.

Denna vecka går till historien som en symboliskt laddad vändpunkt hos västerländska oljebolag – nyckelstenarna i vår konsumtionsbaserade livsstil. I takt med att klimatvetenskapen och -politiken blivit alltmer samstämmiga slår oljebjässarnas gammalmodiga pr-strategier slint. På onsdagen syntes tre tecken.

ANDRA LÄSER