Presidenten installerades – "Vår viktigaste uppgift är att bekämpa klimatförändringen"

President Sauli Niinistö ger sin högtidliga försäkran i en ovanligt tidig presidentinstallation. Så förlöpte installationen minut för minut.

President Sauli Niinistö och talman Maria Lohela.
01.02.2018 11:52 UPPDATERAD 01.02.2018 16:41
11.55. Nu har alla gäster anlänt – de tidigare presidenterna, fru Tellervo Koivisto, och fru Jenni Haukio, bland dem.
12.00. Talman Maria Lohela har just öppnat plenum.
12.01. Sauli Niinistö har gett sin högtidliga försäkran. Hur den lyder står i grundlagens paragraf 56:
– Jag, Sauli Väinämö Niinistö, som av Finlands folk har valts till president för republiken Finland, försäkrar att jag i utövningen av presidentämbetet redligt och troget skall följa republikens konstitution och lagar samt efter all min förmåga främja det finska folkets välfärd.
Försäkran lästes upp på svenska och finska.
12.05. Talman Maria Lohela framför riksdagshälsning till presidenten, och frågar bland annat vilket sinne som är viktigast för presidentens arbete. Lohela citerar också bland annat J.V. Snellman ord, om att alla folk arbetar för eget välbefinnande, men att det lyckas enbart om det egna intresset kombineras även med andras välbefinnande.
12.06. Talmannen betonar bland annat klimatet och klimatförändringen i sitt tal. Medan snön yrar ute i Helsingfors säger hon att vi vet inte vilket väder som råder om tjugofem år.
Lohela talar på både finska och svenska.
– Urho Kekkonen beskrev presidentämbetet som et arbete för ensam man. Ni kan ta tröst och kraft ur det att hela folket står bakom er och ni har riksdagens stöd.
12.12. Presidenten inleder sitt tal med att återvalet är en stor ära och ett stort ansvar, och att det handlar om att sköta de gemensamma angelägenheterna. Han tackade medkandidaterna.
– Under presidentvalet diskuterades just detta, hur var och en skulle sköta de gemensamma angelägenheterna. Var och en av de åtta kandidaterna gjorde den finska demokratin en tjänst. För det vill jag tacka alla medkandidater.
Niinistö betonade också betydelsen av försoning under 100-årsminnet efter inbördeskriget 1918.
12.17. Kriserna ställer även det internationella samfundet inför hårda krav, säger Niinistö, och fortsätter med att FN:s och EU:s ställning i världen måste förstärkas.
– Endast ett fåtal av kriserna under detta decennium har lösts. Kriserna har snarare präglats av att de har dragit ut på tiden och blivit allt mer svåra att lösa. Det är typiskt för kriser att de ger skenet av att vara lokala, men i själva verket är det ofta konstellationer och strävanden inom den globala maktpolitiken som ligger bakom dem. Detta försvagar möjligheterna för traditionell fredsmedling att lyckas. De geopolitiska intressena har varit starkare än fredsviljan, säger Niinistö.
– Jag ser två utvägar för att förbättra situationen. Den första vägen är den internationella ordningens väg; vi måste kunna stärka både FN:s och EU:s ställning i världen. De tider då man noggrant lystrade till dessa organisationer ledda av Hammarskjöld och Delors hör till det förflutna.
12.19. Niinistö lyfter bekämpningen av klimatförändringen till den viktigaste frågan de kommande åren.
– Det är helt enkelt ett faktum att vi människor inte kan förlora vår planet. Man har väl tänkt att där uppe i atmosfären finns det nog gott om rum. Och mycket rum behövs det sannerligen eftersom tiotals miljarder ton koldioxid hamnar dit årligen. Trångt är det redan nu, och det känns.
12.20. I de frågor som gäller unga behövs ungas egen röst, säger presidenten.
– Inte ens den klokaste beslutsfattare kan ensam förstå eller lösa alla problem.
12.22. – Här på samma plats för sex år sedan citerade jag en väns kloka råd: ”Presidenten kan inte låta sig fångas upp i en livsmiljö där man bara möter vinnare. Vinnarna har knappast ett så stort behov av en president. Presidenten måste kunna stå vid människornas sida också i nödens och nederlagets stund.” De sex gångna åren har bara stärkt de här ordens betydelse som rättesnöre för mig. Ju mindre illamående vi har omkring oss desto bättre mår vi alla.
12.23. Nu får talmannens fråga ett svar – Lohela hade ju frågat vilket sinne som är viktigast.
– Ärade talman, Ni frågade vilket sinne som är det viktigaste för republikens president. Som svar kan jag säga att det är känslan. Det är rättskänsla och det är ansvarskänsla och det förtroende som bygger på dem.
12.25. Nu tar installationen i riksdagen slut, och Niinistö flyttar sig ut för att inspektera hederskompaniet. Sedan åker han till slottet för att träffa diplomatkåren och regeringen. Han vinkar från balkongen 12.40.
13.30. Den samlade diplomatkåren är på plats i Spegelsalen i slottet, tillsammans med utrikesminister Timo Soini. Diplomatkårens äldste är Nicaraguas ambassadör Ricardo José Alvarado Noguera, det är han som framför hälsningen till presidenten.
- Att vinna i första omgången ger starkt mandat. Vi vill också gratulera folket som gick till val för att än en gång manifestera demokratin, sade Ricardo Alvarado till Niinistö och tillade att Finland är ”bastuns och sisuns land”.
Han läste också upp en hälsning på finska. ”Kaikkea hyvää demokratian ja tasa-arvon maalle”, och rev sedan ner skratt med en hälsning till Lennu-hunden.
13.40. Niinistö svarade med att hoppas på fortsatt gott samarbete, skakade hand med diplomaterna och passade på att få skrattet att skalla en gång till:
– Jag hoppas ni når tillbaka till era residens! Sa han med hänvisning till att snön har täckt in gatorna utanför.
Klirrande brickor med skumvin bärs runt till ambassadörerna och - unisont på finska – säger de ”kippis” (skål).
– Jag hoppas se gott samarbete också mellan andra aktörer än politiska - mellan civila organisationer och mellan företag, sade Niinistö till diplomatkåren.
13.55. Statsminister Juha Sipilä talar å regeringens vägnar i Rikssalen.
– Ett mandat som införskaffats så här ger bra förutsättningar för arbetet, säger Sipilä hänvisande till det klara valresultatet och valdebatterna, och tillägger att det också är ett mandat för den gemensamma utrikespolitiska linjen.
– Inom inrikesfrågorna är presidentens roll framför allt att vara en enande kraft. Värdet av enighet är av särskild vikt i år när det gått hundra år sedan det inbördeskrig som delade folket, sade Sipilä.
Niinistö tackade regeringen för gott samarbete.
14.00. Niinistö gav också en särskild hälsning till Åland.
– Till er som representerar Åland vill jag säga att jag kommer att fortsätta samarbeta nära med er. Hoppas behandlingen av den nya självstyrelselagen fortskrider så den är i kraft när hundraårsjubileet av självstyret inleds.
14.10. I rikssalen finns representanter för kyrkan - biskoparna - för försvarsmakten, universiteten och för många andra instanser, bland annat statssekreterare och riksförlikningsman.
De har nu skålat färdigt - här avslutas liverapporteringen.

ANDRA LÄSER