Internationella adoptioner ökade trots pandemin

Antalet inhemska adoptioner minskade markant förra året.

Behovet av adoptioner inom familjer har minskat i och med den nya moderskapslagen.
31.08.2021 09:44 UPPDATERAD 31.08.2021 09:59
Sammanlagt genomfördes 293 adoptioner i Finland 2020 enligt Statistikcentralen.
Coronapandemin stoppade inte de internationella adoptionerna. Sammanlagt adopterades 82 barn födda utomlands. Antalet internationella adoptioner ökade med tre från föregående år.
De inhemska adoptionerna minskade däremot markant. Förra året adopterades 211 barn födda i Finland, vilket är 80 färre än under 2019.

Adoptioner minskar överlag

Det totala antalet adoptioner minskade för andra året i rad. Enligt Laura Lipasti, överaktuarie vid Statistikcentralen, förklaras det till viss del av den nya moderskapslagen.
”Moderskapslagen gör det möjligt att erkänna två mödrar för ett barn som föds genom assisterad befruktning redan innan barnet föds. Detta minskar behovet av adoptioner inom familjer.”
Antalet familjeadoptioner minskade från tidigare år, särskilt bland familjer med föräldrar av samma kön och registrerade par.
De flesta adoptivbarn födda utomlands kommer från Thailand (23). De näst vanligaste födelseländerna var Ryssland (12 barn) och Filippinerna (11 barn).
Thailand har varit det vanligaste adoptionslandet också under tidigare år. Andelen barn som adopterats från Ryssland ökade tydligt från tidigare år.

ANDRA LÄSER