Mastercard lanserar biometrisk identifiering

Nästa år lanseras en funktion som gör det möjligt att verifiera ett kreditkortsinköp med hjälp av ditt utseende. Då tar de europeiska bankerna i bruk funktion som möjliggör biometrisk identifiering.

Biometri och biometriska data används för att känna igen en person baserat på en fysiologisk, eller beteendemässig egenskap, alltså med hjälp av till exempel ansiktet, fingeravtryck, handskrift, iris eller röst.
Orsaken till att man vill utveckla den biometriska funktionen beror på att det visat sig att konsumenter gärna använder just biometriska data för identifiering. En undersökning gjord i samarbete med Oxford universitet visar att 93 procent av konsumenterna förlitar sig på biometrisk data framför traditionella lösenord.
Undersökningen visade också att sannolikheten för att konsumenten ska slutföra ett köp är större om hen kan använda ett biometriskt identifikationssätt i jämförelse med köp där man måste använda sig av lösenord. Det hela handlar alltså enligt Mastercard om att höja kundupplevelsen.
– Vår livsstil blir allt mer digital, och den biometriska teknologin gör det möjligt att möta de krav på säkerhet konsumenterna ställer. Alla drar nytta av den här teknologin: handeln, konsumenten och bankerna, eftersom säkerheten höjs, säger Sasha Krstic, regionchef på Mastercard i Norden och Baltikum, i ett pressmeddelande.
ANDRA LÄSER