STT: Finland vägrar utlämna personer som Turkiet ser som terrorkopplade

Finland har inte lämnat ut personer som Turkiet anser har kopplingar till Gülenrörelsen eller PKK. Det visar nyhetsbyrån STT:s utredning. Enligt Justitieministeriet har det inte funnits grund till utlämningarna.

Turkiets president Recep Tayyip Erdoğan bromsar Finlands och Sveriges Natoansökan. Turkiet har bett att Finland lämnar ut personer som landet menar har kopplingar till terrorism. Finland har inte sett att det skulle finnas juridisk grund för det.
Anna Svartströmanna.svartstrom@hbl.fi
11.06.2022 13:32
Nyhetsbyrån STT har bett ut handlingar från Justitieministeriet om de begäranden om utlämning som Turkiet har gjort till Finland under åren 2019–2022.
Fram till juni i år har Finland fått tio begäranden och av dem har Finland fattat beslut som gäller sju personer. Två personer har utlämnats, men enligt STT, vars artikel bland annat Helsingin Sanomat publicerar, verkar ingen av dem ha att göra med terrorism.
Turkiets president Recep Tayyip Erdoğan bromsar Sveriges och Finlands Natoansökan och har bland annat fört fram att länderna skulle vara "hem för terrorister". Turkiet har terrorstämplat Gülenrörelsen och Kurdistans arbetarparti PKK.
Turkiet har enligt STT bett att två personer kopplade till Gülenrörelsen, som varken EU eller Finland ser som terrororganisation, utlämnas. Finland har inte gått med på någotdera av begäranden, med hänvisning till att Turkiet inte har kunnat visa på konkreta brott som de skulle ha gjort sig skyldiga till.
De två personer som Finland har lämnat ut till Turkiet har gjort sig skyldiga till sexualbrott och Justitieministeriet bad då i förväg om ett utlåtande från Högsta domstolen.
För att Finland ska lämna ut en person måste gärningen som hen anklagas för vara straffbar både i Finland och i landet som ber om utlämningen.

ANDRA LÄSER