Finland ska minska utsläppen med 39 procent

EU har nått samförstånd om hur länderna sinsemellan ska fördela klimatmålen för 2030. För Finland betyder uppgörelsen en utsläppsminskning på 39 procent.

EU:s medlemsländer, Europaparlamentet och kommissionen har i dag preliminärt kommit överens om hur man sinsemellan ska fördela klimatmålen fram till 2030 för de branscher som står utanför handeln med utsläppsrätter.
Enligt förordningen ska Finland skära i sina utsläpp med åtminstone 39 procent mätt från 2005-års nivå fram till 2030. Minskningarna bestäms utifrån ländernas bruttonationalprodukt.
– Uppgörelsen är ett betydande steg mot att verkställa Parisfördraget i EU. Finland hör till de länder med de hårdaste minskningskraven, men vi har redan kommit i gång med förberedelserna, säger miljöminister Kimmo Tiilikainen. (C).
Utsläppsminskningarna gäller de branscher som står utanför handeln med utsläppsrätter, det vill säga trafik, jordbruk, uppvärmning och avfallshantering.

ANDRA LÄSER