Elimporten från Ryssland fortsätter

Elimport från Ryssland 1 400 megawatt, visar tavlan i stamnätsbolaget Fingrids lobby. Elimporten är inte belagd med sanktioner och priset avgörs på en öppen elmarknad, säger Fingrids vd Jukka Ruusunen. Om ett par år kan Finland vara självförsörjande då det gäller el.

Sanktionerna mot Ryssland gäller inte el och just nu är elimporten österifrån lönsam, säger Fingrids vd Jukka Ruusunen.
Katarina Koivisto
02.04.2022 06:00
Nej, Finland är inte beroende av elimport från Ryssland. Stamnätsbolaget Fingrids vd Jukka Ruusunen vill vara väldigt tydlig på den punkten. Finland importerar el från Ryssland då det lönar sig, då priset på rysk el är lägre än priset på den el vi importerar från annat håll eller lägre än samma mängd el producerad på hemmaplan.

ANDRA LÄSER