Prognos: Finlands ekonomi bland dem som klarar sig bäst i EU

Finlands ekonomi klarar sig bra genom 2020, men sedan väntar kräftgång. Det enligt EU-kommissionens senaste prognos.

Finland är i år ett av de EU-länder som klarar sig lindrigast undan krisen, enligt EU-kommissionens höstrapport.
05.11.2020 19:53
Jämfört med de andra länderna i Europa har Finlands ekonomi klarat sig välbehållen genom pandemins vågor hittills. EU-kommissionen spår ett bnp-tapp för Finland på 4,3 procent i år.
Det är det tredje minsta raset i euroområdet och sjätte minsta i hela EU. Finland halkar ändå efter Sverige, Danmark, Polen, Irland och Litauen, som förutspås påverkas ännu mindre.
Spanien påverkas överlägset mest, med en minskning på 12,4 procent.

Trögt nästa år

Om EU får rätt i sin prognos kan 2021 bli ett värre år för finsk del. Bara Bulgariens och Nederländernas ekonomier väntas gå sämre än den finska, som förutspås växa med 2,9 procent.
Takten blir ännu trögare 2022, då ekonomin prognostiseras växa med bara 2,2 procent.
Både Sverige och Danmark väntas klara sig bättre än Finland, med mindre bnp-bortfall i år och högre tillväxt nästa år.
De franska och kroatiska ekonomierna väntas växa mest, med drygt 5,8 procent. Det kan påpekas att de också hör till de länder som tappar mest i år, vilket betyder att de har mer att ta igen från tidigare års nivåer.
Då bnp minskar väntas klyftan mellan den offentliga sektorns utgifter och intäkter fortsätta växa. Euroområdets samlade skuldkvot i förhållande till bnp kommer att öka till 101,7 procent 2020, 102,3 procent 2021 och 102,6 procent 2022, förutspår EU-kommissionen.

Inflationen låg

Ett kraftigt fall i energipriserna pressade ner den totala inflationen till under noll under augusti och september. Framöver väntas den stiga – men långsamt.
Det beror på att den svaga efterfrågan i kombination med en svag arbetsmarknad och en stark växelkurs för euron trycker ned priserna.
Inflationen i euroområdet förväntas vara i genomsnitt 0,3 procent 2020 innan den ökar till 1,1 procent 2021 och till 1,3 procent 2022, i takt med att oljepriserna stabiliseras.
Kommissionen påpekar att osäkerheten tills vidare är väldigt stor. I somras var prognoserna rätt optimistiska då ekonomierna öppnades upp, men i takt med att epidemin fått ny spridning har utsikterna åter försämrats.

ANDRA LÄSER