Ledare: Testa brukarrum och ta drogberoendet på allvar

Medborgarinitiativet om att tillåta brukarrum för drogberoende personer är ett sätt att ge en röst åt dem som inte själva orkar kämpa för sin sak. Går det riktigt bra så kan dödsfall förhindras, och fler kan få hjälp.

I Köpenhamn minskade dödsfallen på grund av heroinöverdoser radikalt efter att brukarrum infördes. I Finland är buprenorfin den vanligaste opioiden som sprutnarkomaner använder, som blir farlig i kombination med alkohol och vissa lugnande läkemedel.
Statistiken är inte vacker för Finlands del. I en färsk rapport från Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk har Finland tredje flest narkotikarelaterade dödsfall i förhållande till befolkningsmängden. År 2020 dog 258 finländare av narkotikarelaterade orsaker, och andelen döda som är under 25 år är den högsta i Europa. Samtidigt pågår en hård politisk debatt om brukarrum, som också kallas injiceringsrum. De kunde vara ett sätt att minska skadorna hos de sprutnarkomaner som är allra mest utsatta.

ANDRA LÄSER