Ledare: Testa brukarrum och ta drogberoendet på allvar

Medborgarinitiativet om att tillåta brukarrum för drogberoende personer är ett sätt att ge en röst åt dem som inte själva orkar kämpa för sin sak. Går det riktigt bra så kan dödsfall förhindras, och fler kan få hjälp.

I Köpenhamn minskade dödsfallen på grund av heroinöverdoser radikalt efter att brukarrum infördes. I Finland är buprenorfin den vanligaste opioiden som sprutnarkomaner använder, som blir farlig i kombination med alkohol och vissa lugnande läkemedel.
LedareIngemo Lindroosingemo.lindroos@hbl.fi
30.07.2022 10:01 UPPDATERAD 30.07.2022 10:40
Statistiken är inte vacker för Finlands del. I en färsk rapport från Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk har Finland tredje flest narkotikarelaterade dödsfall i förhållande till befolkningsmängden. År 2020 dog 258 finländare av narkotikarelaterade orsaker, och andelen döda som är under 25 år är den högsta i Europa. Samtidigt pågår en hård politisk debatt om brukarrum, som också kallas injiceringsrum. De kunde vara ett sätt att minska skadorna hos de sprutnarkomaner som är allra mest utsatta.
Brukkarrum innebär lokaler, som ordnas i kommunal regi, där drogberoende personer kan injicera tunga droger i tryggare förhållanden än ute på gatan, under övervakning av vårdpersonal. Meningen är att personalen ska ge information och stöd till dem som vill ha det, och göra det lättare att snabbt få hjälp vid eventuell överdos och narkotikaförgiftning. Tack vare bättre spruthygien undviker användarna risken för att smittas av hiv eller hepatit. Ett vägande argument är därtill att göra staden tryggare, eftersom färre skulle injicera droger ute på stan. I dag sker det i offentliga toaletter och lokaler som till exempel i bibliotek, vid metrostationer, i trapphus, lekparker och på öppen gata.  
Sådana här rum finns redan i flera europeiska länder, bland dem Norge och Danmark. I Finland har Helsingfors för ett par år sedan beslutat att arbeta för att införa brukarrum i pilotsyfte. Men lagen har satt stopp för initiativet, eftersom det är straffbart att använda och inneha narkotika. Sedan dess har staden försökt få gehör hos Social- och hälsovårdsministeriet, genom ett förslag till en lagändring som skulle avkriminalisera användningen av droger i samband med övervakade utrymmen.

ANDRA LÄSER