Finlands flyktingpolitik måste ändras och bristerna åtgärdas

En demokrati kräver att beslutsfattare tar ansvar för sina beslut och för följderna av dem.

28.02.2017 13:15
På järnvägstorget demonstrerar asylsökande från Irak och Afghanistan för tredje veckan. De representerar offren för Finlands nya riktlinjer i asylpolitiken. Inrikesministeriet och Migrationsverket har försvarat sin allt mera återhållsamma linje bland annat med att den följer europeisk praxis, att andelen avslag beror på det förändrade säkerhetsläget i ursprungsländerna och att sökandeprofilen ändrats.
Människorätts- och flyktingorganisationer har kritiserat att Irak, Afghanistan och Somalia tolkas som länder vars säkerhetssituation inte kräver att internationellt skydd beviljas. Det har inte framställts någon form av belägg för att sökandeprofilen skulle ha ändrats. Den kritik som forskare, människorättsaktivister, kyrkliga samfund, journalister, oppositionspolitiker och tjänstemän, samt övriga medborgare, har framfört mot den nya inhumana politiken bygger på obestridliga fakta.
Samtidigt som de humanitära aspekterna av flyktingdiskussionen tonats ner har de som söker hjälp utsatts för förtryckande åtgärder och framställts som säkerhetsrisker. I Inrikesministeriets utlåtande (19.12.2016, Olaglig inresa till landet förebyggs genom myndighetssamarbete) ersätts begreppet ”papperslös” med ”olaglig vistelse” trots att bland annat det internationella forskningssamfundet har riktat stark kritik mot användningen av "illegal” när det gäller människor på flykt.
Det retoriska skiftet syns också i den förteckning över åtgärder mot ”olaglig” vistelse i landet som godkändes av ministerarbetsgruppen för migrationsfrågor den 16 december 2016. Förteckningen, som var ett resultat av en redan hårdnad attityd, rekommenderar personal inom social- och hälsovård att ange papperslösa.
Andelen godkända asylansökningar har minskat drastiskt under det senaste året samtidigt som ett större antal personer sökt skydd i Finland. I maj 2016 strök Finland paragrafen om skydd av humanitära skäl. Av de irakiska asylsökandena fick 18 procent asyl i Finland jämfört med EU:s medeltal 61 procent för 2016. Det har också införts nya restriktioner bland annat för familjeåterförening, samt villkor för att få juridisk hjälp, och besvärstiden för negativa asylbeslut har förkortats.
Vi betonar att de som fått avslag måste behandlas med respekt för människovärdet. Finländsk lagstiftning tryggar varje människas rätt till basservice. De som vräks från asylboenden får inte lämnas utan tak över huvudet. När frivilligorganisationer, kyrkliga instanser och kommuner har hjälpt de som hamnat på gatan har de kritiserats av Inrikesministeriet. Trots att Finland inte har avtal om repatriering med Irak sker deporteringar fortlöpande. En del av dem som fått avslag tvingas vänta på deporteringen i fängelseliknande förhållanden.
Situationen är betungande särskilt för familjer, som i vissa fall splittrats, och för minderåriga vars bästa alltid ska beaktas enligt FN:s konvention om barnets rättigheter som även ingår som bindande i finländskt rättssystem. Många är livrädda, uppgivna och djupt deprimerade. Föreningen för mental hälsa i Finland har på hösten 2016 uttryckt oro för de ökade självmordsförsöken bland asylsökande med negativa beslut.
I Helsingfors centrum demonstrerar utvisningshotade asylsökande med en vädjan till myndigheter och beslutsfattare om en rättvis asylprocess. En demokrati kräver att beslutsfattare tar ansvar för sina beslut och för följderna av dem. Vi vädjar till regeringen och de tjänstemän som ansvarar för migrationspolitiken att inte åsidosätta mänskliga rättigheter i den åtstramade flyktingpolitiken.
Vi uttrycker vårt stöd för de demonstrerande asylsökandena i deras krav på en rättvis och människovärdig behandling, och kräver att utvisningarna stannas upp under den tid som bristerna i det nuvarande förfarandet åtgärdas.

Rolle Alho

forskardoktor, Jyväskylä universitet

Karin Creutz

forskare, Centret för forskning om etniska relationer och nationalism CEREN, Helsingfors universitet

Camilla Haavisto

forskardoktor, Åbo Akademi

Camilla Nordberg

akademiforskare, Helsingfors universitet

Tobias Pötzsch

forskare, Centret för forskning om etniska relationer och nationalism CEREN, Helsingfors universitet

Susanne Österlund-Pötzsch

docent, Åbo Akademi

Fotnot Läs de övriga över 100 undertecknarnas namn på HBL.fi

Sinikka Aapola-Kari

Forskningsdirektör, Ungdomsforskningssällskapet

Jutta Ahlbeck

Forskare, Åbo Akademi

Risto Alapuro

Professor emeritus, Helsingfors universitet

Maarit Alasuutari

Professor, Jyväskylä universitet

Pertti Alasuutari

Akademiprofessor, Tammerfors universitet

Anu Hanna-Anttila

Forskningsdirektör, FFC

Anneli Anttonen

Professor, Tammerfors universitet

Ilkka Arminen

Professor, Helsingfors universitet

Paul Van Aerschot

Docent, Helsingfors universitet

Tiina Arppe

Docent, Helsingfors universitet

Klas Backholm

Biträdande professor, Helsingfors universitet

Riikka Bado

Forskande teaterkonstnär

Gwenaëlle Bauvois

Lektor, Helsingfors universitet

Erna Bodström

Forskare, Helsingfors universitet

Georg Boldt

Forskare, Tammerfors universitet

Kristiina Brunila

Biträdande professor, Helsingfors universitet

Linda Bäckman

Forskare, Åbo Akademi

Marianne Enebäck

Timlärare, Helsingfors universitet

Veikko Eranti

Forskare, Tammerfors universitet

Jani Erola

Professor, Åbo universitet

Matti Eräsaari

Forskare, Helsingfors universitet

Camilla Granholm

Lektor, Helsingfors universitet

Linda Haapajärvi

Forskare, EHESS

Ilka Haarni

Docent, Helsingfors universitet

Lotta Haikkola

Forskardoktor, Helsingfors universitet

Nelli Hankonen

Akademiforskare, Tammerfors universitet

Hannele Harjunen

Lektor, Jyväskylä universitet

Johanna Hiitola

Lehtori, Jyväskylän yliopisto

Markus Himanen

Forskare, Tammerfors universitet

Peter Holley

Forskare, Helsingfors universitet

Päivi Honkatukia

Professor, Tammerfors universitet

Marja-Liisa Honkasalo

Professor, Åbo universitet

Karina Horsti

Akademiforskare, Jyväskylä universitet

Ida Hummelstedt-Diedou

Forskare, Helsingfors universitet

Aleksi Huhta

Forskare, Åbo universitet

Elsi Hyttinen

Forskare, Åbo universitet

Juho Härkönen

Professor, Stockholms universitet

Eila Isotalus

Forskare, University College London

Marjaana Jauhola

Akademiforskare, Helsingfors universitet

Maija Jokela

Forskare, Tammerfors universitet

Eeva Jokinen

Professor, Östra Finlands universitet

Ilse Julkunen

Professor, Helsingfors universitet

Katarina Jungar

Lektor, Helsingfors universitet

Markus Jäntti

Professor, Helsingfors universitet, VATT

Mirjam Kalland

Rektor, Svenska social- och kommunalhögskolan, Helsingfors universitet

Annastiina Kallius

Forskare, Helsingfors universitet

Johannes Kananen

Lektor, Helsingfors universitet

Anu Kantola

Professor, Helsingfors universitet

Johanna Kantola

Akademiforskare, Helsingfors universitet

Anu Katainen

Forskare, Tammerfors universitet

Marja Katisko

Forskare, DIAK

Suvi Keskinen

Akademiforskare, Åbo universitet

Ullamaija Kivikuru

Professor emerita, Helsingfors universitet

Lotta Koistinen

Forskare, Åbo universitet

Anu Koivunen

Professor, Stockholms universitet

Kalle Korhonen

Docent, Helsingfors universitet

Aino Korvensyrjä

Forskare, Helsingfors universitet

Hanna Kuusi

Lektor, Helsingfors universitet

Anitta Kynsilehto

Forskardoktor, Tammerfors universitet

Aapo Kähönen

Docent, Helsingfors universitet

Jukka Könönen

Forskare, Helsingfors universitet

Liisa Laakso

Rektor, Tammerfors universitet

Sofia Laine

Docent, Helsingfors universitet

Mikko Lagerspetz

Professor, Åbo Akademi

Tuomas M.S. Lehtonen

Generalsekreterare, Finska litteratursällskapet

Markus Leikola

Författare

Johanna Leinonen

Docent, Migrationsinstitutet

Kirsti Lempiäinen

Lektor, Lapplands universitet

Annika Lillrank

Lektor, Helsingfors universitet

Carl-Gustav Lindén

Forskardoktor, Helsingfors universitet

Eeva Luhtakallio

Lektor, Tammerfors universitet

Mari Maasilta

Lektor, Lapplands universitet

Mianna Meskus

Akademiforskare, Helsingfors universitet

Kaarina Nikunen

Professor, Tammerfors universitet

Lena Näre

Biträdande professor, Helsingfors universitet

Sari Näre

Docent, Helsingfors universitet

Elina Oinas

Professor, Helsingfors universitet

Antero Olakivi

Forskare, Tammerfors universitet

Emilia Palonen

Lektor, Helsingfors universitet

Saara Pellander

Forskardoktor, Helsingfors universitet

Maija Peltola

Forskare, Ungdomsforskningssällskapet

Virve Peteri

Forskare, Tammerfors universitet

Vesa Puuronen

Professor, Lapplands universitet

Niko Pyrhönen

Forskare, Helsingfors universitet

Anssi Peräkylä

Professor, Helsingfors universitet

Päivi Pirkkalainen

Forskare, Jyväskylä universitet

Panu Raatikainen

Docent, Tammerfors universitet

Anna Rastas

Akademiforskare, Tammerfors universitet

Marjaana Rautalin

Forskardoktor, Tammerfors universitet

Hanna Repo

Forskare, Åbo universitet

Leena-Maija Rossi

Forskare, Helsingfors universitet

Maria Ruotsala

Filmregissör

Pajari Räsänen

Forskare, Helsingfors universitet

Kirsi Saarikangas

Professor, Helsingfors universitet

Eija Saarikivi

Kulturproducent

Arttu Saarinen

Docent, Åbo universitet

Kirsti Salmi-Niklander

Forskardoktor, Helsingfors universitet

Tom Sandlund

Professor emeritus, Helsingfors universitet

Beata Segerkrantz

Lektor, Helsingfors universitet

Minna Seikkula

Forskare, Åbo universitet

Matti Similä

Professor emeritus, Helsingfors universitet

Harriet Silius

Professor emerita Åbo Akademi

Oula Silvennoinen

Docent, Helsingfors universitet

Stefan Sjöblom

Professor, Helsingfors universitet

Pamela Slotte

Biträdande professor, Åbo Akademi

Jan Sundberg

Professor, Helsingfors universitet

Jukka Syväterä

Forskardoktor, Tammerfors universitet

Liina Sointu

Forskare, Tammerfors universitet

Tiina Sotkasiira

Forskare, Östra Finlands universitet

Johanna Sumiala

Lektor, Helsingfors universitet

Juha Suoranta

Professor, Tammerfors universitet

Teivo Teivainen

Professor, Helsingfors universitet

Tuula Teräväinen de Litardo

Forskare, Östra Finlands universitet

Miika Tervonen

Docent, Helsingfors universitet

Salla Tuori

Biträdande professor, Åbo Akademi

Marja Tiilikainen

Akademiforskare, Helsingfors universitet

Mari Toivanen

Forskardoktor, Åbo universitet

Reetta Toivanen

Docent, Helsingfors universitet

Sanna Valtonen

Forskare, Helsingfors universitet

Tiina Vaittinen

Forskare, Tammerfors universitet

Sirkku Varjonen

Forskare, Helsingfors universitet

Soile Veijola

Professor, Lapplands universitet

Liisa Voutilainen

Forskare, Helsingfors universitet

Esa Väliverronen

Professor, Helsingfors universitet

Östen Wahlbeck

Lektor, Helsingfors universitet

Thomas Wallgren,

Lektor, Helsingfors universitet

Anu Wartiovaara

Akademiprofessor, Helsingfors universitet

Marjukka Weide

Forskare, Jyväskylä universitet

Rita Wickholm

Förvaltningschef, Svenska social- och kommunalhögskolan, Helsingfors universitet

Sirpa Wrede

Lektor, Helsingfors universitet

Tuomas Ylä-Anttila

Docent, Helsingfors universitet

Hanna Ylöstalo

Forskardoktor, Tammerfors universitet

Minna Zechner

Utbildningschef, Seinäjoki yrkeshögskola

Henrika Zilliacus-Tikkanen

Lektor, Helsingfors universitet

Kim Zilliacus Lektor

Helsingfors universitet

ANDRA LÄSER