"Första uttryckningen blir en skogsbrand eller trafikolycka"

Sex minuter är målsättningen – så snabbt ska hjälpen vara framme efter att nödcentralen fått samtalet. Nu ska Helsingfors räddningsverk uppnå detta mål i Gårdsbacka, där man öppnade en ny brandstation på måndagen.

Brandmannen Jyri Virtanen ser fram emot att Gårdsbacka nya brandstation ska få en egen brandbil också, en modernare och smidigare sådan än den gamla reservbilen som lånats ut från Mellungsby brandstation. Men det viktigaste är att nätverket av brandstationer nu växer och därmed finns närmare Helsingforsborna.
03.05.2021 18:43 UPPDATERAD 03.05.2021 19:25
Den nya, specialbeställda brandbilen, en så kallad spetsenhet som är lite mindre och snabbare än en traditionell brandbil, har inte anlänt från fabriken ännu, så brandstationen i Gårdsbacka får inleda sin verksamhet med en lånebil. Men räddningschef Jari Korkiamäki är nöjd över att Helsingfors räddningsverk nu kan öppna en ny station i de norra stadsdelarna.
– Helsingfors växer i snabb takt, speciellt norrut och österut, men räddningskapaciteten har inte utvidgats i samma takt. Nu har vi tagit itu med den saken och kommer att öppna tre nya stationer inom loppet av några år. Nu står Gårdsbacka i tur, därefter Mosabacka och Nordsjö, säger Jari Korkiamäki.
För ett år sedan öppnades också en liknande brandstation i Kånala i nordvästra Helsingfors.

ANDRA LÄSER