Ny studie: Lägre dödlighet bland coronavaccinerade

Dödligheten var lägre i alla åldersgrupper bland dem som har vaccinerats mot coronaviruset.

Dödligheten bland dem som har vaccinerats mot coronaviruset är avsevärt lägre än dödligheten bland ovaccinerade, enligt en studie som Institutet för hälsa och välfärd har gjort.
Dödligheten bland dem som har vaccinerats mot coronaviruset är betydligt lägre än dödligheten bland ovaccinerade. Det visar en studie som Institutet för hälsa och välfärd har gjort.
Institutet har granskat en tidsperiod på tre veckor som följer efter den första dosen coronavaccin. Därefter har man jämfört hälsotillståndet mellan vaccinerade och ovaccinerade finländare. Uppföljningen utgör en del av institutets kontinuerliga säkerhetskontroll.
Institutet registrerade sammanlagt 1 676 dödsfall bland 3,9 miljoner vaccinerade personer under granskningsperioden efter den första vaccindosen. Dödligheten var lägre i alla åldersgrupper bland dem som har vaccinerats mot coronaviruset. Studien beaktade bland annat kön, ålder, hälsotillstånd och antal besök till hälsovårdsstationen.
"Då vi jämför lika stora grupper med liknande bakgrundsfaktorer och registrerar 100 dödsfall i gruppen ovaccinerade är motsvarande siffra bland de vaccinerade 43 dödsfall", säger Petteri Hovi, specialforskare vid Institutet för hälsa och välfärd.
Institutet understryker att den låga dödligheten bland vaccinerade kan bero på väldigt många saker.
"Det är möjligt att friska människor som är i gott skick är mer benägna att ta coronavaccin än andra. Till exempel sådana patienter som får vård i livets slutskede vaccineras inte mot coronaviruset", säger Hovi.
Enligt Statistikcentralens uppgifter dör cirka 55 000 finländare per år.

ANDRA LÄSER