Medryckande auktoritet och skarpa öron – John Rosas hann med det mesta inom musikfältet

Åbo Akademi, Finlands svenska sång- och musikförbund, Sibeliussamfundet, Musikaliska sällskapet i Åbo ... John Rosas tycks ha varit överallt. Biografin över denna musikprofil får en att undra hur ett liv har räckt till.

Reseläraren i Åboland John Rosas (längst bak i mitten) med sin stråkorkester i Houtskär 1935.
Tove Djupsjöbacka
12.02.2021 14:10 UPPDATERAD 13.02.2021 11:29
Den första biografin över John Rosas (1908–1984) ger en bild av en äkta allround-man, aktiv i en lång rad roller inom både musikens teori och praktik. Rosas spelade cello och kontrabas, dirigerade körer och orkestrar, undervisade, var aktiv i organisationer, komponerade och arrangerade, forskade och skrev musikkritik. Levebrödet i musikbranschen var (även på hans tid) ett lapptäcke i ständig förändring. Boken är ett välkommet tillskott i Svenska folkskolans vänners intressanta biografiserie.

ANDRA LÄSER