Medryckande auktoritet och skarpa öron – John Rosas hann med det mesta inom musikfältet

Åbo Akademi, Finlands svenska sång- och musikförbund, Sibeliussamfundet, Musikaliska sällskapet i Åbo ... John Rosas tycks ha varit överallt. Biografin över denna musikprofil får en att undra hur ett liv har räckt till.

Reseläraren i Åboland John Rosas (längst bak i mitten) med sin stråkorkester i Houtskär 1935.
12.02.2021 14:10 UPPDATERAD 13.02.2021 11:29

ANDRA LÄSER