Privatpersoner skrev vädjan till SFP i Korsholmsfrågan

I en vädjan till SFP uppmanar två finlandssvenskar partiet att utöva påtryckning på korsholmspolitiker.

Kristina Beijar från Esbo med rötter i Korsholm, och Henrik Lillhannus från Korsholm skriver i en vädjan till Svenska folkpartiet att partiet bör hålla fast vid nationalspråksstrategin och agera för att samgången mellan Korsholm och Vasa inte blir av.
Beijar och Lillhannus skriver i sin appell att nationalspråksstrategin varit en av huvudmålsättningarna för partiet och en framgång för partiet i regeringen.
Korsholm ordnar en rådgivande folkomröstning den 17 mars där invånarna tar ställning till en eventuell samgång mellan Korsholm och Vasa. Beijar och Lillhannus skriver att om kommunerna går samman går landet miste om en kommun med en stark svenskspråkig majoritetsbefolkning.
– Vi framhåller att det är kommunens invånare som själva ska bestämma om sin kommuns framtid. Resultatet av folkomröstningen måste respekteras av Korsholms fullmäktige, skriver Beijar och Lillhannus i ett pressmeddelande.
– Vi förutsätter att SFP agerar med tydlighet och sätter tryck på att de egna politikerna respekterar korsholmarnas vilja och därmed också nationalspråksstrategin.
I ett e-postmeddelande till SPT skriver Beijar att paret representerar sig själv men att appellen säkert har stöd av alla som önskar ett fortsatt självständigt Korsholm.
– Vi önskar genom vårt exempel ge även dem en röst som själva kanske saknar förmågan eller möjligheten att uttrycka den här ståndpunkten ända upp till partiets topp, skriver Beijar.
Appellen överlämnades till SFP på torsdagen.
ANDRA LÄSER