Insändare: Digitaliseringen drabbar de mest sårbara

21.03.2023 17:17
Sven-Erik Nylund skriver (HBL 9.3) om bankerna och om hur de bemöter oss kunder. Instämmer!
Bankernas service till småsparare och pensionärer har hela tiden blivit sämre. Vi ska betala dyrt för samtal, kostnader för konton och den service vi får. Då bankerna som även andra instanser hänvisar till användning av nätet har man helt glömt alla dem som inte av någon anledning har möjlighet till detta.
Utvecklingen av digitaliseringen skapar såväl social- som ekonomisk ojämlikhet i samhället och utvecklingstakten är skrämmande. Över en miljon av oss lever i en värld som blivit främmande, skrämmande och besvärlig, handfallna inför det digitala språnget på grund av den digitala utvecklingen. Digitaliseringen av de offentliga tjänsterna drabbar de mest sårbara i vårt samhälle och de flesta av dem är äldre personer eller pensionärer.
I Finland finns det 1,2 miljoner invånare som fyllt 65 år och 874 000 personer över 70 år. Detta är den efterkrigsgenerationen som byggt upp vårt land under de senaste 60 åren.
En halv miljon av dem har aldrig använt internet. 140 000 personer har så låg pension, cirka 1000 euro netto per månad, att de inte har råd att köpa en dator eller läsplatta. Mer än 300 000 personer över 75 år äger inte en dator och en halv miljon pensionärer saknar smarttelefon.
Digitaliseringen av arbetslivet gäller inte heller alla, en tredjedel har klarat sig till pensionen utan att ha rört vid datortangenterna i arbetet, därmed är alltså var femte finländare digitalmarginaliserad.
Enligt forskning  lider 600 000 finländare av brist på digital kunskap. Att kunna använda en smarttelefon kräver också en massa färdigheter. Man måste även ha god syn för att använda denna samt vara fingerfärdig. För många personer med en funktionsnedsättning av något slag kan det vara hopplöst att använda apparater med små tangenter eller en datormus.
Därtill har 393 000 invånare minnesstörningar som gör att de till exempel har svårt att komma ihåg lösenord. Vi får heller inte glömma att även unga kan ha kognitiva svårigheter som gör det besvärligt eller omöjligt att använda skärmar och tangentbord och som inte ens äger en dator eller smarttelefon.
Var finns jämlikhetsprincipen för alla i samhället?
Hur har bankerna tänkt bemöta dessa människor och fullfölja lagen om diskriminering där man säger att ingen får behandlas sämre än någon annan bland annat på grund av funktionsnedsättning, eller ålder?
Marianne Carlson, pensionär, Esbo