Tullen: Beslagtagen konst har återlämnats till Ryssland

Åtskilliga lådor med tavlor och skulpturer var på väg till ryska museer via Finland men stoppades av Tullen förra helgen. Nu har innehållet, värt över 40 miljoner euro, fraktats vidare till Ryssland.

Tre långtradare nekades passage vid gränsen förra helgen. De innehöll värdefull konst som ställs ut i länder som Japan och Italien. Här åker en av långtradarna vidare på lördagen.
Bille Sirén
09.04.2022 19:00 UPPDATERAD 09.04.2022 19:28
Tullen stoppade förra veckoslutet tre transporter som omfattades av EU:s sanktioner.
Transporterna innehöll konstverk som ryska museer hade lånat ut till bland annat Italien och Japan. Leveransen rönte stor uppmärksamhet för sitt värde, över 40 miljoner euro. Flera konstföremål skulle återlämnas till Eremitaget i Sankt Petersburg, ett av världens kändaste museer.
I det här fallet verkställde Tullen två olika order, säger Sami Rakshit, direktör för Tullens övervakningsenhet: EU:s krav att stoppa ryska leveranser och Utrikesministeriets undantagslov som beviljats för konstleveranserna.
Klockan 15 på lördagen rullade långtradarna över gränsen till Ryssland vid tullstationen i Vaalimaa, skriver Tullen i ett pressutskick:
"Utrikesministeriet beviljade ett undantag från EU:s sanktioner. Tullens förundersökning har framskridit så att konstföremålen inte längre behövs som bevis."
Även internationella myndigheter är inkopplade i förundersökningen som än så länge rubriceras som grov, eftersom konsten är värdefull.
Under veckan som gått har föremålen hanterats i enlighet med museiexperters anvisningar, uppger Tullen.
Åtskilliga lådor med tavlor och skulpturer har nu fraktats vidare till ryska museer.

ANDRA LÄSER