Ledare: En normal – eller en förnyad jul

Julen 2022 är en återgång till ett någorlunda normalt julfirande – tack vare det skydd vaccinen ger mot allvarliga former av covid-19. De två föregående jularna har för de flesta varit annorlunda, kanske även ensammare. Traditioner är viktiga men avbrottet kan också innebära en möjlighet till förnyelse.

Julen är bland annat en familjefest.
LedareSusanna Ginmansusanna.ginman@hbl.fi
24.12.2022 07:02
Två jular i rad har präglats av coronavirus, risk för att smitta eller smittas och restriktioner eller åtminstone råd om hur man ska gå tillväga.
Julen 2022 kan alltså betecknas som en återgång till det normala. De flesta har vaccinerat sig och är skyddade mot en allvarlig form av covid-19, även om särskild hänsyn måste tas till de äldre och andra utsatta som är sköra eller tillhör riskgrupperna.
För två år sedan fanns ännu inga vacciner och de flesta firade julen med endast den allra närmaste familjen. I fjol hade redan många vaccinerats men strax före jul ökade coronafallen. Omikronvarianterna var på väg men drabbade Finland med full styrka först efter jul. Kunskapen om det skydd vaccinerna ger var inte lika omfattande som den vi har i dag.
Nu vet vi att vaccinerna inte skyddar mot smittan men i de flesta fall gör sjukdomen mildare. Därför är det möjligt att i år leva utan en påfallande rädsla och utan restriktioner. Men det finns de som är tvungna eller vill vara väldigt försiktiga. Det måste vi alla respektera.
I HBL (19.12) uppmanade överläkaren Asko Järvinen vid HUS oss att fira jul så normalt som möjligt. I och med att äldre och personer i riskgrupperna har fått fyra eller fem vaccindoser är deras risk för att bli allvarligt sjuk liten. 
I en annan intervju i Ilta-Sanomat menar Järvinen ändå att det är bra att placera äldre julfirare i en annan bordsända än de allra yngsta. De som har cancer eller har varit med om organtransplantationer måste vara försiktiga och personer som inte alls har vaccinerat sig eller inte har tagit alla tillgängliga doser lever med en större risk. 
Om man har symtom ska man helst stanna hemma, och absolut inte utsätta personer i riskgrupperna för smittan.
Nu går det alltså att samlas med familj, släkt och vänner igen – om man så vill och har den traditionen. För många är det en stor glädje att kunna ses i ett lite större format. För små barn kan det här vara den första upplevelsen av en sådan jul, för även om de har varit med om familjejular i riktigt späd ålder tidigare minns de det knappast. Bland annat därför är det värdefullt att julen nu kan firas på ett så kallat normalt sätt.
Men ”normalt” betyder givetvis väldigt olika saker för olika människor och familjer. Så ska det vara och det ska också vara möjligt och tillåtet att omvärdera traditionerna och att fira jul på det sätt som känns bäst. En paus på två år har även gett möjlighet att pröva på nya sätt att fira helgen och reflektera över hur man själv och ens närmaste vill ha det.
Det är positivt att ha en möjlighet att omvärdera. Julen är en helg som är väldigt förknippad med traditioner och även alltför strikta bud om ”hur det ska vara”. Ibland är det barn och unga vuxna som håller allra hårdast på traditionerna medan den lite äldre generationen – ofta de som håller i de praktiska arrangemangen – kan ha lättare att tänka om.
Julen ska inte bli ytterligare en stressfaktor och inte heller något man måste prestera, även om vi nu kan fira som vi brukar. Om det känns stressigt på ett negativt sätt är det bra att fundera över hur man egentligen vill ha det. 
I år infaller julen så att det blir bara en ledig vardag. Då blir det kortare ledig tid för dem som annars jobbar enbart på vardagar. Även det kan skapa stress för dem som inte kan eller vill ta ut semester.
De som inte har någon att fira jul med kan uppleva en annan slags stress. Det kan kännas mycket ensamt om man tror och tänker att precis alla andra kan fira omgivna av familj eller vänner. För dem som under året har förlorat en nära anhörig eller vän kan helgen innebära tunga dagar.
För oss alla gäller det att försöka hitta ett inre lugn och göra julen till en tid då vi har rätt att vara oss själva och även ta det lugnt.
Förhoppningsvis kan julhelgen för de allra flesta bli fridfull och fylld av glädje. HBL önskar alla läsare en god jul.

ANDRA LÄSER