Riksdagen nöjd med hundratals miljoner euro till Finnair– "Det är ytterst viktigt att de blåvita vingarna stöds"

Regeringen får både ros och ris i riksdagen för sitt förslag till den tredje tilläggsbudgeten. Den ekonomiska hjälp som riktas till Finnair hyllas, medan stödet till restaurangerna väcker starkt missnöje.

Riksdagsledamöter är överens om att staten måste stödja Finnairs framtida verksamhet. Regeringen föreslår i sitt förslag till årets tredje tilläggsbudget att staten som majoritetsägare går in med 700 miljoner euro i Finnairs nya aktiemission
Sofia Westerholm/SPT
12.05.2020 18:37 UPPDATERAD 13.05.2020 12:32
832 miljoner euro. Det är den totala summan för regeringens förslag till den tredje tilläggsbudgeten för i år, en penningsumma som i huvudsak ska riktas mot att underlätta företagens finansiering under coronakrisen och som ska finansiera de extra kostnader som bekämpningen av epidemin för med sig.
Riksdagsledamöter hyllade under riksdagens remissdebatt på tisdagen regeringen för flera delar av förslaget. Bland annat är man glad över att tilläggsbudgeten innehåller ett förslag om att staten som majoritetsägare går in med 700 miljoner euro i Finnairs nya aktiemission.
– Vi kan inte undervärdera betydelsen av att en liten europeisk hörnstat har ett eget flygbolag. Det är viktigt att Finnair hålls i liv. Utan Finnair är Finlands möjligheter att klara framtida utmaningar mycket svagare, sade Svenska riksdagsgruppens ordförande, riksdagsledamot Anders Adlercreutz (SFP).
– Det är ytterst viktigt att de blåvita vingarna, alltså Finnair, stöds för att bära Finland mot framtiden, sade Samlingspartiets Janne Sankelo.
Från vänsterns håll är man ändå fundersam över varför inga motkrav ställts på Finnair.
– Genom att stödja Finnair så säkrar vi Finlands kontakt med omvärlden, men det är ändå ohållbart att inga klimatåtgärder krävs av bolaget som motkrav. Klimatkrisen har inte försvunnit i samband med coronakrisen, sade Veronika Honkasalo (VF).

Oppositionen glad över att forskning får stöd

Regeringens förslag till den tredje tilläggsbudgeten innehåller också ett extra stöd på 10 miljoner euro till Finlands Akademi. Stödet ska användas specifikt för coronaforskning och för att utveckla ett vaccin mot viruset. Utöver det ska 6 miljoner gå till förberedandet av mobilapplikationen som ska underlätta spårandet av coronasmitta i Finland.
Att regeringen vill stödja forskning är också något oppositionen hyllar dem för och flera oppositionsröster skulle gärna se ett ännu större stöd till Finlands Akademi.
– Det är självklart att vi stödjer det extra stödet till Finlands Akademi. Kristdemokraterna vill också påminna om möjligheten till egen vaccinproduktion, och att stöden på den punkten borde ökas, sade Sari Essayah (KD).
Samlingspartiet föreslår att stödet till Finlands Akademi höjs till 20 miljoner euro.

Restaurangstödet räcker inte

Trots många hyllanden finns en bit som oppositionen är starkt missnöjd över. Enligt regeringens förslag ska 123 miljoner av den totala penningsumman riktas till stöd åt restauranger som lidit hårt av coronakrisen. 123 miljoner är enligt oppositionen en alltför liten summa och stödkriterierna måste ändras.
Enligt regeringens förslag ska restaurangstödets storlek styras av hur mycket en restaurangs försäljning minskat i nuläget jämfört med medeltalet av försäljningen i januari och februari.
– Jämförelseperioden måste vara någon annan än årets lugnaste månader. Vi föreslår tre olika andra alternativ: den senaste redovisningsperioden, sex månader innan coronakrisen eller april och maj i fjol, sade Samlingspartiets Timo Heinonen.
– Då till och med Centern själva här i salen kraftigt har dömt restaurangstödet så undrar vi varför regeringen inte har sett över det innan förslaget hämtats hit.
Kristdemokraterna föreslår att stödsumman till restaurangerna höjs till 250 miljoner euro. Från samlingspartistiskt håll anses det att ännu mer pengar behövs, och Samlingspartiet föreslår en total stödsumma på 300 miljoner euro.

Motkrav finns på statsägt bolag

Europa- och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen (SDP) tackar för riksdagsledamöternas stöd för den ekonomiska hjälp som regeringen vill ge Finnair.
Tuppurainen säger också att Finnair som bolag har ett väldigt ambitiöst klimatprogram. Utöver det förutsätter staten som majoritetsägare att bolaget arbetar för att nå gemensamma klimatmål.
– Vi har nyligen godkänt principbeslutet om statens ägarpolitik och principbeslutet är väldigt ambitiös just med tanke på klimatmålen. Där krävs att statsägda bolag i sin verksamhet tar i beaktande regeringens mål om ett koldioxidneutralt Finland år 2035 och även Parisavtalet.
– Detta gäller även Finnair där staten är majoritetsägare. Jag som ägarstyrningsminister förutsätter att alla statsägda bolag utvecklar egna metoder för att följa och rapportera om sina åtgärder för klimatet.
Korrigering 13.5.2020 kl. 12.30. Veronika Honkasalo är Vänsterförbundets riksdagsledamot.

ANDRA LÄSER