Insändare: Biträdande borgmästare med skygglappar

18.05.2023 02:10
Det är ynkligt att bara en av kandidaterna för posten som biträdande borgmästare kan tala svenska. Orsakerna som anges är sedvanliga undanflykter. De har alla en utbildning som borde omfatta åtminstone behjälplig kunskap i vardagssvenska. Nordens pärla är en tvåspråkig stad med stolta svenska anor och fortfarande många med svenska som modersmål.
Skaffa en svenskspråkig morgontidning (HBL). Börja med Ferd’nand och lär sedan språket från politik till kultur, allt ventileras i tidningen. Även de som inte blir valda kan ta sig i kragen – skolsvenskan finns i bakhuvudet som god grund. Gör inlärandet roligt!
Birger Bäckman, pol.mag., Graz, Österrike

ANDRA LÄSER