Omikron har "ytterst sannolikt" nått Finland

Två misstänkta fall av den nya virusvarianten omikron, som påträffats hos inresande till Finland, analyseras för stunden, rapporterar Institutet för hälsa och välfärd, THL. Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, HUS, har påträffat ett s-gennegativt provsvar hos en inresande. Därmed är det är ytterst sannolikt att den nya varianten omikron har kommit till Finland.

Den nya coronavirusvarianten omikron misstänks nu finnas i Finland. Bilden är från flygplatsen Johannesburg i Sydafrika.
29.11.2021 13:00 UPPDATERAD 30.11.2021 06:49
Finländska laboratorier analyserar just nu två covidfall som misstänks vara av den nya varianten omikron. I bägge fallen har de smittade haft kontakter till utlandet, meddelar Institutet för hälsa och välfärd, THL.
Lokala myndigheter har beordrat de insjuknade i isolering och kartlagt deras kontakter.
– Vi är i samma situation som andra europeiska länder. Jag bedömer att det är synnerligen sannolikt att det är frågan om omikron, säger Lasse Lehtonen, diagnostikdirektör vid HUS.
Det ena provet togs i fredags från en inresande till Finland.
Tidigare kunde provsvar med den så kallade brittiska varianten av viruset också vara s-gennegativa, men inte nu längre då deltavarianten helt har tagit över. Därför är det synnerligt sannolikt att det nya testsvaret gäller omikron, säger Lehtonen.
Lasse Lehtonen säger att fallet visar att testningen vid gränserna hittar en del fall.
– Men en utmaning är att dubbelvaccinerade, också från Afrika, har kunnat undgå att bli testade. Därför finns det riskabla situationer och möjligheter för den nya varianten att ta sig in i landet, säger Lehtonen.
Lasse Lehtonen, diagnostikdirektör vid HUS, säger att det är så gott som säkert att den nya varianten omikron nu har kommit till landet.
Lehtonen anser att dubbelvaccinerade som anländer till Finland från södra Afrika absolut borde testas vid gränsen eftersom vi redan vet att också dubbelvaccinerade kan få covid-19. Vaccinerna biter sannolikt inte lika bra på den nya varianten, menar Lehtonen.
För att få 100-procentig verifiering på att det handlar om omikron ska provsvaret gensekvenseras, en process som vanligtvis tar ett par veckor.
Samtliga coronatest inom HUS område testas för om de är s-gennegativa. På så sätt går det att särskilja den nya omikron-varianten från deltan som än så länge dominerar totalt. Ännu finns det inga uppgifter om inhemska omikron-fall inom sjukvårdsdistriktet.

Järvinen: Inresande kom från Afrika

Överläkaren i infektionssjukdomar vid HUS, Asko Järvinen, säger att det misstänkta omikron-fallet som uppdagats vid HUS gränstestning, handlar om en person som har kommit till Finland från Afrika, men inte från det område i södra Afrika som hittills betecknats som riskländer för omikron.
– Vi vet ännu inte om omikron kan slå ut deltavarianten. Beta-varianten och den sydamerikanska varianten spred sig aldrig, utan den så kallade alfan kom först att bli dominerande, säger Järvinen.
– Vi vet inte heller hur sjukdomsbilden för omikron ser ut och huruvida personer som haft covid eller är fullt vaccinerade, får en svår infektion, säger Järvinen.
Järvinen bedömer att det kommer att finnas bättre information om sjukdomsbilden och hur väl vaccin skyddar om några veckor.
– Det allra viktigaste vore nu att de som kommer från riskländer ser till att bara ha minimalt kontakt med andra personer. Inresande borde isolera sig och låta testa sig efter fem dagar och på nytt efter tio dagar, säger Järvinen.
I Sverige kunde Folkhälsomyndigheten bekräfta landets första fall av omikron på måndagskvällen. Den nya varianten konstaterades hos en resenär som nyligen vistats i södra Afrika.
Artikeln uppdaterad 20.52 med att ett fall av omikron bekräftats i Sverige.

ANDRA LÄSER