Viktigt att visa sin lojalitet

Simon Muir tror att det judiska samfundet i Finland var mycket noga med att visa sin lojalitet mot Finland.

Marskalk Mannerheim och SS-chefen Heinrich Himmler i Finland i juli–augusti 1942. (Försvarsmaktens bildarkiv)
FNB
23.04.2016 16:49 UPPDATERAD 23.04.2016 16:52
USA bröt de diplomatiska relationerna med Finland efter att Ryti-Ribbentrop-pakten undertecknades den 30 juni 1944. Då amerikanerna steg ombord båten mot Stockholm erbjöds alla judar med Nansen-pass möjlighet att följa med. Bara en tog chansen.
– Detta var mycket förbryllande för amerikanerna, säger Simon Muir.
Muir tror att det judiska samfundet i Finland var mycket noga med att visa sin lojalitet mot Finland.
– Det såg med andra ord inte bra ut att lämna Finland tillsammans med amerikanerna, som ju var fiender till Tyskland.
Oron var utbredd bland de finska judarna redan i slutet av 1942. l I november det året utlämnade Finland åtta judiska flyktingar till Tyskland. Dessutom hade centralrådet för de judiska församlingarna i Finland skrivit ett varningsbrev som lästes upp i församlingarna i december.
– Trots det verkar det som om det judiska samfundet litade på de finska myndigheterna också efter de åtta utlämningarna. Man tänkte att det samma inte skulle ske med finska medborgare. Att riksdagen och regeringen inte skulle godkänna det.
Läget ändrades drastiskt i juni 1944 och det var då man beslöt sig för räddningsplanen. De finska myndigheterna var ändå tvehågsna till att evakuera judar en masse.
– Då Sverige planerade att bevilja alla finska judar visum meddelade finska staten att den ogillade tanken. Bara de som omfattades av evakueringsreglerna för hela folket: barnen, över 65-åringarna, de sjuka och de gravida skulle ha fått lämna landet, de andra hade varit tvungna stanna kvar.
Enligt muntlig tradition var det judiska samfundet ändå berett att lämna landet. Till exempel i Åbo ska det ha stått fartyg startklara.
– Dessutom hade en del familjer förflyttat sig till västkusten och några tagit sig självmant till Sverige sommaren 1944.
Räddningsplanen blev ändå onödig i och med att det politiska och militära läget förändrats hösten 1944.

ANDRA LÄSER