HBL utredde: I de här församlingarna i huvudstadsregionen kan samkönade par vigas

HBL har utrett församlingarnas syn på samkönade vigslar i huvudstadsregionen. Församlingarna är splittrade i sin inställning till frågan.

Församlingarna i huvudstadsregionen är splittrade när det gäller vigsel av samkönade par.
Anna Korkmananna.korkman@hbl.fi
18.06.2022 05:01 UPPDATERAD 18.06.2022 09:56
Sedan den nya äktenskapslagen trädde i kraft 2017, har det varit möjligt för personer av samma kön att ingå äktenskap och präster kan juridiskt sett viga samkönade par. Men kyrkans högsta beslutsorgan kyrkomötet har inte fattat beslut om att församlingarna formellt ska öppna upp för kyrkliga vigslar av samkönade. 
Under de senaste åren har ändå allt fler församlingar valt att på eget initiativ ge klartecken för samkönade vigslar i sina lokaler och präster har meddelat att de viger samkönade par. 
HBL har utrett hur Borgå stifts församlingar i huvudstadsregionen förhåller sig till vigsel av samkönade par. Alla kyrkoherdar HBL talat med försäkrar att deras församlingar ska vara välkomnande mot sexuella minoriteter, men ungefär hälften av församlingarna tillåter inte samkönade vigslar. 

Bland de svenskspråkiga församlingarna i Helsingfors har Johannes församling och Matteus församling fattat beslut om att tillåta samkönade vigslar i sina lokaler.
– Det här beslutet att kunna boka kyrka och församlingsutrymmen för samkönad vigsel fattades för runt fyra år sedan, säger Johannes församlings kyrkoherde Johan Westerlund. 
Johan Westerlund är kyrkoherde i Johannes församling.
Westerlund motiverar beslutet med att det är fullt lagligt att tillåta samkönade vigslar i församlingens lokaler. Prästerna inom Johannes församling tillåts ändå inte viga samkönade par eftersom det formella beslut  från högre instanser i kyrkan saknas. 
– Prästerna är strängt taget bundna av biskopens direktiv och har inte på det sättet tillstånd att viga så vi bokar inte präster. Om någon bokar kyrkan för en samkönad vigsel så behöver de alltså själva vidtala en präst. Det är skillnaden jämfört med en konventionell vigsel då vi bokar en präst från församlingens sida, säger Westerlund. 
I Petrus församling har man ingen egen linjedragning gällande samkönade vigslar. 
– Vi följer kyrkans officiella linje. Vi har heller inget särskilt beslut gällande våra lokaler. Saken har inte heller blivit aktuell, då vår kyrka inte är särskilt eftertraktad för vigslar –vi har aldrig fått någon förfrågan gällande samkönad vigsel och har överhuvudtaget få vigslar i vår kyrka. Vi har inte heller någon linjedragning för våra präster, utan i denna fråga är det upp till var och en om man väljer att följa kyrkans linje eller om man väljer att gå utanför den, säger kyrkoherde Daniel Björk i ett mejl till HBL.
I Petrus församling har det inte fattats beslut om att öppna upp kyrkans lokaler för samkönade vigslar eftersom man valt att följa kyrkans officiella linje, förklarar kyrkoherde Daniel Björk. 
Församlingen Rikssvenska Olaus Petri lyder under svenska kyrkans ordning men tillhör samtidigt Borgå stift och faller därför in i en form av specialkategori, förklarar kyrkoherde Jan Olov Fors
– I Sverige kom den nya äktenskapsbalken år 2009 och några månader senare fattade kyrkomötet i Sverige beslut om att tillåta samkönade äktenskap i kyrkan. I den nya kyrkohandboken för Svenska kyrkan som togs i bruk 2018 är ordningen för vigselgudstjänsten utformad så att den passar för par av olika och samma kön, säger Fors. 
Han betonar att det ändå aldrig finns ett tvång för präster att viga mot sin övertygelse.
– Mig veterligen har inga samkönade par ingått äktenskap här i Olaus Petri, men kanske främst för att man inte vetat att man kan det, säger han.

I Esbo svenska församling röstade församlingsrådet i början av juni med rösterna 12–3 för att öppna upp alla församlingens utrymmen för samkönade vigslar från och med första juli. Församlingen är den största inom Borgå stift. Kyrkoherde Kira Ertman tillåter också församlingens präster att viga samkönade par.
– Vi erbjuder våra lokaler för alla par som vill gifta sig i kyrkan. Också en präst torde hittas inom den egna församlingen, fastän jag som kyrkoherde inte kan eller vill tvinga någon av mina präster att viga ett samkönat par, eftersom kyrkomötet inte har tagit tydlig ställning i frågan. Själv är jag villig att viga alla par som vill gifta sig i kyrkan, sade kyrkoherde Kira Ertman i ett pressmeddelande.
I Grankulla har församlingsrådet beslutat att församlingen följer kyrkomötets linjedragning i frågan och har inte öppnat för samkönade vigslar i församlingen.
– Trots att församlingen inte öppnat upp för samkönade vigslar, såg församlingsrådet det som viktigt att framhålla att alla är välkomna, till exempel för att ordna med en förbönsstund för sitt parförhållande, betonar kyrkoherde Ulrik Sandell.

Kyrkslätt svenska församling har inte heller öppnat sina lokaler för vigsel av samkönade par. Enligt Freddi Wilén, som är kyrkoherde i Kyrkslätt svenska församling, beror det främst på att den svenska och finska församlingen delar utrymmen. Frågan har inte blivit aktuell eftersom den finska sidan av församlingen inte har behandlat frågan om samkönade vigslar i de gemensamma lokalerna. Wilén intygar ändå att han kommer att ta frågan till församlingsrådsmötet i september där han tror sig få stöd från medlemmarna. 
Freddi Wilén är kyrkoherde i Kyrkslätts svenska församling. I Kyrkslätt har man inte öppnat upp lokalerna för samkönade vigslar, men Wilén hoppas att det snart blir möjligt.
– Efter att Vasa svenska församling beslöt att öppna sina utrymmen konstaterade jag att vi också måste göra något hos oss, det smittar ju av sig, säger Wilén.
Enligt Wilén finns det ett uppdämt behov för att öppna upp kyrkorna för samkönade vigslar. Ifall en av församlingens präster redan nu valde att viga ett samkönat par, skulle Wilén tillåta det.
– Som kyrkoherde borde jag tillrättavisa präster som viger samkönade par och inte följer kyrkolagen. Men det skulle jag knappast göra eftersom signalerna från Borgå är rätt accepterande, säger Wilén. 

Vid Vanda Svenska församling har församlingsrådet i sin tur fattat ett beslut om att vissa lokaler får användas för samkönade vigslar. Helsinge kyrka S:t Lars kan användas för alla vigslar, även för vigslar av samkönade par. Samkönade par har vigts i Vanda Svenska församlings lokaler och prästerna får själva avgöra om de vill viga, skriver tf kyrkoherde Anu Paavola i ett e-postmeddelande till HBL.
– Vi har kommit överens om att alla vigselpar får samma service i vår församling. Om man ringer till pastorskansliet så tar vi emot vigseln och bokar kyrkan. Det enda som är annorlunda är att paret inte automatiskt får den präst som är i jour, utan vi bokar en präst i huvudstadsregionen som är villig att viga samkönade par. Det kan vara egen präst eller från en annan församling. Dessa vigselpar har nästan alltid redan tidigare vidtalat en bekant präst, säger Paavola. 

I maj behandlade kyrkomötet ett initiativ om vigsel av samkönade par. Med knapp majoritet röstade mötet för att sända ärendet vidare till biskopsmötet. 
I en intervju med HBL den 5 maj bedömer biskop Bo-Göran Åstrand att drygt hälften av kyrkomötesombuden i dag är för vigsel av samkönade. Åstrand har själv uttalat sitt stöd för att öppna upp kyrkorna för samkönade vigslar. För att ett formellt beslut ska kunna fattas  i frågan krävs ändå tre fjärdedelars majoritet av kyrkomötet. Följande kyrkomötesombud väljs i början av 2024 och sammanträder i maj 2024. Tidigast då kan det komma ett beslut som möjliggör kyrkliga vigslar av samkönade också formellt. 
Läs också: Allt fler församlingar viger samkönade par – domkyrkoförsamling nyaste tillskottet
Läs också: Biskop Åstrand hoppas kunna viga samkönade – kan ske tidigast 2024

ANDRA LÄSER