Den slutpunkt som döden är behöver ritualer

Att inget avsked blir av är inte bara den döendes olycka utan också de anhörigas. De berövas avslut och tröst, de riskerar att känna skuldkänsla, deras egen dödsskräck riskerar att öka.

“Man ska vara med när slutet är oundvikligt.”
ANDRA LÄSER