Familjen Ahlströms bolag och stiftelser ger en miljon euro till barn – ”Vi förväntar oss en avkastning”

Barnrättsorganisationen Unicef får en miljon euro för sitt globala utbildningsprogram och för arbetet med utsatta ukrainska barn.

– Vi jobbar enligt de värderingar som min farfars farföräldrar Antti och Eva Ahlström hade, säger Maria Ahlström-Bondestam, ordförande för Ahlström Collective Impact.

Satsningar på barn är lönsamt också för företagen, är tanken bakom Ahlström Collective Impact. 
Tim Johanssontim.johansson@hbl.fi
28.09.2022 07:29 UPPDATERAD 28.09.2022 10:13
Företag och stiftelser kopplade till släkten Ahlström ger en miljon euro till arbetet med barn. Donationen sker genom nätverket Ahlström Collective Impact.
770 000 euro går till Unicefs globala utbildningsprogram. Dessutom har man tillsammans med personalen och aktieägare i bolagen samlat in nästan 300 000 euro som går till att stödja ukrainska barn, också det genom Unicef.
Nätverket Ahlström Collective Impact startades 2020.
Det handlar inte bara om att ge pengar, utan också om att hitta sätten att hjälpa och förstå problematiken, säger Maria Ahlström-Bondestam.
– Det som verkligen fick i gång oss var våra fantastiska erfarenheter från ett vatten- och sanitetsprojekt i den indiska delstaten Madhya Pradesh,  säger Maria Ahlström-Bondestam, ordförande för Ahlström Collective Impact.
Projektet var ett pilotprojekt för 40 000 barn, till en kostnad på 200 000 euro.
– Det lyckades så bra att den indiska delstaten gick in med över 100 miljoner dollar och skalade upp det till att gälla 10 miljoner barn. Det gav känslan att man verkligen kan få något till stånd.
Att det blev just Unicef som samarbetspartner förklarar Ahlström-Bondestam med Ahlströmbolagens internationalisering. Familjebolagets sociala ansvar och dess insatser för samhället behövde nya, internationella ramar.
– Vi slogs av att vi behöver investera i de samhällen där vi har verksamhet. Unicef har global räckvidd och är känt i alla de 30 länder Ahlströmbolagen har verksamhet i. 

”Största nyttan om vi lär oss mer”

Maria Ahlström-Bondestam talar hellre om investeringar än donationer, när hon beskriver Ahlström Collective Impacts verksamhet.
– Vi förväntar oss en avkastning. Den är inte direkt monetär. Satsningar på barnskydd och utbildning ger trygga barn och det i sin tur leder till fler ansvarstagande vuxna när barnen växer upp. Samhället gynnas och då kan också företagen lyckas.
Framför allt handlar det om att utveckla modeller för att hjälpa.
– Största nyttan får vi om vi lär oss mer om barnens rättigheter och om varför det lönar sig att investera i dem. Vi vill också inspirera andra som har möjlighet att bidra till en bättre värld.
Ahlström Collective Impacts mission går tillbaka till Ahlströmföretagens tidiga år på 1800-talet, till grundaren Antti Ahlström och hans fru Eva Ahlström, som kallats Finlands första kvinnliga industrialist.
– Antti hade gått bara tre år i skola. Han insåg hur viktigt det är med utbildning och hälsa. Han grundade skolor och sjukhus, säkert också med tanken att friska arbetstagare är bättre arbetstagare. Här föddes tanken om att företag behöver investera i samhället för att de ska lyckas. Det är en tanke vi försökt plocka upp i Ahlström Collective Impact.
Rättelse 28.9 kl. 8.30. Uppgifterna i faktarutan om Ahlströmbolagens tillgångar korrigerade. 

Ahlströmbolagen

Bland Ahlströmbolagen märks bland annat Ahlstrom-Munksjö, Detection Technology, Glaston och Suominen. Ägandet är framför allt samlat i bolagen Ahlström Capital och Ahlström Invest, vars sammanlagda tillgångar i fjol var 2 miljarder euro. Portföljbolagens sammanlagda omsättning var 4,4 miljarder euro.

ANDRA LÄSER