Stödet för Nato ökar i Sverige – forskare ser två huvudsakliga skäl

Fler svenskar är för att Sverige söker medlemskap i Nato än emot, visar Aftonbladets undersökning. Forskaren Charly Salonius-Pasternak ser en trend som kan leda till att Sverige blir Natomedlem inom ett par år.

– De sista fem åren har trenden varit klar, stödet för ett svenskt Natomedlemskap ökar, säger forskaren Charly Salonius-Pasternak.
Med anledning av försvarskonferensen i Sälen på söndagen har Aftonbladet/Inizio genomfört en undersökning om svenska folkets inställning gentemot ett medlemskap i försvarsalliansen Nato.
Mätningen visar att fler svenskar vill gå med i Nato än stanna utanför. 43 procent flaggar för ett Natomedlemskap medan 37 procent är emot. 20 procent svarar "vet ej".
Det innebär att det har skett en radikal förändring i svenskarnas inställning till försvarsalliansen. I den senaste mätningen i fjol ansåg 42 procent att Sverige skulle stanna utanför och 37 procent att Sverige skulle gå med.

En klar trend

Forskaren Charly Salonius-Pasternak vid Utrikespolitiska institutet ser en trend där svenskarna på sikt blivit allt positivare till ett Natomedlemskap.
– De sista fem åren har trenden varit klar, stödet för ett svenskt Natomedlemskap ökar, säger Salonius-Pasternak.
– Det andra intressanta i mätningen är den stora andelen som svarat ”vet ej”. Det är relevant om man anser att den politiska ledningen genom att argumentera för en sak kan påverka opinionen, då kan stödet för Nato snabbt stiga över 50 procent.
Salonius-Pasternak ser två huvudsakliga skäl till att Sverige svängt i Natofrågan, varav det första gäller även Finland. Den säkerhetspolitiska situationen i världen har förändrats radikalt under de senaste tio åren. Världen har blivit mindre trygg, helt enkelt.
– Det andra skälet är att svenskarna har fått en bättre insikt i Sveriges försvarsförmåga, många har förstått att Sverige inte har den försvarskapacitet som man trott. Då kanske man ser ett Natomedlemskap som något som kan åtgärda det.
I Finland har vi fortfarande högt förtroende för vår försvarsförmåga, konstaterar Salonius-Pasternak. Finland har inte monterat ned sitt försvar på samma sätt som Sverige.

Nästa riksdagsval avgörande

Salonius-Pasternak ser det inte som omöjligt att Sverige kommer att ansöka om medlemskap i Nato efter riksdagsvalet i september 2018, tvärtom.
– Alla allianspartier (de borgerliga partierna) vill att Sverige går med i Nato. Så om alliansen vinner och de får en majoritet av folket bakom sig så kan man tänka att de kommer att köra med det, säger Salonius-Pasternak.
Han hänvisar till den stora mängden svenskar som svarat ”vet ej” i mätningen. Om den politiska ledningen argumenterar för ett medlemskap kan det leda till att personer som är osäkra väljer att stöda medlemskapet.
– I Finland hör man ofta att det här inte kommer att hända, men man måste betrakta det som en genuin möjlighet.

Myten om överraskningen

När Finland gick med i EU var det efter att Sverige satt in pappren. Kommer det att gå i Natofrågan som det gick i EU-frågan 1995?
– Det finns en myt om att Finland blev totalt överraskad när Sverige sökte EU-medlemskap, men det stämmer inte. Av diverse orsaker valde man ändå att inte tro på de diplomater och tjänstemän som sade att Sverige var i beredskap att söka medlemskap. Det är ursprunget till myten.
Ifall Sverige bestämmer sig för att söka medlemskap i Nato ska Finland inte räkna med att bli konsulterad, påpekar Salonius-Pasternak. Sverige fattar dylika beslut självständigt som vilket som helst suverän stat.
– Om Sverige bestämmer sig för att söka medlemskap är det sannolikt att det finns personer i Finland som kommer att hävda att det var en överraskning på samma sätt som med EU, men det är det inte. Det är en rejäl möjlighet och något som borde diskuteras.

För och emot

Tills vidare är största delen av Sveriges riksdag emot ett Natomedlemskap. Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna vill inte att Sverige går med i Nato.
Alliansen vill däremot att Sverige ska gå med. Hösten 2015 ändrade sig Centerpartiet och Kristdemokraterna i frågan medan moderaterna varit pro-Nato redan länge.
ANDRA LÄSER