Årets bostadsmässa har öppnat – klimatvänliga lösningar och stugor för distansjobb på tapeten i Lojo

Speciellt unga finländare vill återvinna mer, se mer natur utanför sitt fönster och bo i hus som tär så lite som möjligt på klimatet. Dessutom har coronaåret lett till att en ny typ av hus byggs allt flitigare runtom i landet – småhus att distansjobba från.

Separata småhus på gården att distansjobba från är en ny trend som kan urskiljas på årets bostadsmässa.
Lågenergihus på rad, solpaneler, laddningsstationer för elbilar och en gemensam roddbåt för invånarna – det går ingen obemärkt förbi att klimatvänlighet är ett tema på årets bostadsmässa.
Bostadsmässan arrangeras för 51 året i rad, denna gång i Hiidensalmi omkring två kilometer från Lojo centrum.
Mässan öppnade på fredagen, och fram till den 8 augusti är det möjligt att ta sig en titt på de närapå 30 olika nybyggda hemmen.
Utöver klimatvänlighet vill finländare också satsa alltmer på att må bra och trivas i både sitt hem och dess närområde.
– Välbefinnande, naturen, lycka i vardagen och samlevnad är också teman som genomgripande syns i år, säger bostadsmässans projektchef Mirka Härkönen.
Många av husen är exempelvis utrustade med separata hobbyrum, i området finns flera ställen där grannar kan samlas och för dem som vill röra på sig finns en motionspark alldeles intill strandbrynet.

Bostadsmässan 2021

Arrangeras i Hiidensalmi i Lojo.
Pågår från den 9 juli till den 8 augusti.
Årets mässa är den 51 bostadsmässan på rad som ordnas i Finland.
På mässan finns 28 utställningsobjekt, främst egnahemshus, men också bland annat ett daghem och ett vårdhem.
Mässan arrangeras årligen av andelslaget Finlands Bostadsmässa i samarbete med respektive värdkommun, i år Lojo stad.
Nästa års värdkommun är Nådendal.

Närhet till naturen värderas högt

Inför fjolårets bostadsmässa utredde ett forskarteam vad finländare vill få ut av sina hem. Den mest centrala aspekten som framkom var att boendevalen kan likställas med ens livsval.
– Vi finländare vill ha ett hem som utgör ramarna för ett sådant liv vi vill leva, säger Anne Pallaste, bostadsmässans utvecklingsdirektör.
Pallaste säger att det för någon handlar om att ha nära till jobbet, för en annan att de sociala aktiviteterna ska finns nära till hands och för en tredje att hemmet är lugnt och rofyllt.
Ett år senare valde forskarteamet att fortsätta utredningen för att se om coronaåret påverkat värderingarna.
– Naturen och ett välfungerande hem ansågs viktiga redan i fjol, men dessa värderingar har förstärkts ytterligare under året. Finländarna vill se naturen utanför sitt fönster och gärna ha naturmaterial inne i hemmet. Möjligheterna att röra på sig utomhus är också extremt viktiga.
Flera av årets utställningsobjekt är utrustade med olika typer av hobbyrum. Det finns bland annat rum för pyssel, musicerande och träning.

Nya distansjobbsstugor dyker upp

Men coronaåret har inte bara stärkt våra värderingar. Det har också gett upphov till att helt nya typer av hus och utrymmen börjat byggas runtom i landet.
– Redan under de senaste två åren har intresset för småhus ökat märkbart, men nu under coronaepidemin har folk börjat bygga dem som platser att distansjobba i, säger Lasse Jaanu, småhustillverkaren Salvos försäljningschef i Södra Finland.
– Man kan praktiskt taget säga att det har uppstått en helt ny kundgrupp för oss till följd av epidemin.
Jaanu säger att en del väljer att bygga sina distansjobbsstugor på den egna gården, medan andra väljer en plats en bit i från det egna hemmet för att lättare kunna skilja mellan jobb och fritid.
Försäljningen av småhus som ska agera arbetsplats har enligt Jaanu under epidemin mer än tiofaldigats, vilket också syns i företagets totala försäljningssiffror.
– Redan nu har vi därför sålt lika bra som vi gjorde under hela fjolåret.
Det ökade behovet av en plats att jobba från är även något Timo Lukkanila, produktchef vid Kesko, genast lyfter fram som årets trend.
– En del vill bara ha ett separat rum, medan andra också vill ha toalett och kanske ett litet kök vid distansarbetsplatsen, säger han.
Distansjobbet som coronan medfört har enligt honom också lett till att de som nöjer sig med ett vanligt arbetsrum inne i huset vill satsa lite extra på rummets bekvämlighet och trivsel.
Lasse Jaanu, Savos försäljningschef i Södra Finland, säger att försäljningen av småhus har ökat markant under coronaepidemin.

Klimatvänliga alternativ lockar

Då det gäller nybyggens klimatvänlighet går tankarna naturligt till husens uppvärmning. Nästintill alla hus på mässområdet värms upp med en luftvärmepump.
– Då vi började för 10 år sedan var pellets vad alla ville ha, men så är det inte mera. Nu väljer de allra flesta luftvärmepump, säger Lukkanila.
Husköpare har i regel enligt Lukkanila mycket god kunskap om vilka uppvärmningsalternativen är, och vilka av dem som är bäst för miljön.
– Bland annat luftvärmepumparna anses bidra till hållbar utveckling och därför vill folk ha dem. Sedan väljer de allra flesta luftvärmepump eftersom de är förmånligare.
Lukkanilas observation stämmer väl överens med vad bostadsmässans forskarteam kommit fram till i årets undersökning. Undersökningen visade att återvinning blivit allt viktigare för finländarna. Allt fler vill att hemmet ska fungera under premisser som respekterar klimatet och miljön.
– Det intressanta är att den här förändringen syns märkbart bäst bland personer under 25 år, säger utvecklingsdirektören Pallaste.
Harmoniska färger och ljusa nyanser är en genomgående trend på årets bostadsmässa.
ANDRA LÄSER