Forskning: Ny metod förbättrar diagnosticeringen av prostatacancer

Med hjälp av magnetundersökning kan man bättre upptäcka elakartad prostatacancer, visar forskning från Uleåborgs universitet.

Prostatacancer är en av de vanligaste cancersjukdomarna bland män.
Emma Strömberg/SPT
29.04.2020 08:50 UPPDATERAD 29.04.2020 08:55
Med hjälp av modern magnetundersökning kan man i bästa fall upptäcka nio av tio fall av elakartad prostatacancer, visar en doktorsavhandling från Uleåborgs universitet.
Forskaren Panu Tonttila skriver i ett pressmeddelande att magnetundersökning i kombination med isotopundersökning och tumörmarkörer antagligen kommer att förändra klassificeringen av och vårdbesluten för prostatacancer.
Tonttila säger att ett problem med dagens metoder för att upptäcka prostatacancer är att en del av de aggressiva cancertumörerna inte upptäcks i tid samtidigt som ofarliga cancerformer överdiagnostiseras med skadliga följder.
Den undersökningsmetod som Tonttila forskat i har den fördelen att ofarliga cancertumörer inte upptäcks i lika hög grad samtidigt som elakartad prostatacancer upptäcks bättre än med traditionell finnålsbiopsi.
I Finland bekräftades 5 446 fall av prostatacancer år 2017 och 912 personer dog i sjukdomen.

ANDRA LÄSER