Finland lyckligaste landet i världen – tredje året i följd

De nordiska länderna klarar sig som vanligt väldigt bra i lycklighetsrapporten World Happiness Report.

Livet är bra i Finland, enligt en internationell jämförelse.
20.03.2020 07:38 UPPDATERAD 20.03.2020 09:27
Finland klarar sig bäst i lycklighetsrapporten World Happiness Report. Finland toppar nu jämförelsen för tredje året i rad, med ett resultat som enligt rapporten ligger klart före de andra toppländerna.
Lycklighetssiffran beaktar en rad mätare, bland annat subjektivt välbefinnande och sociala strukturer som påverkar livet i länderna. De nordiska länderna klarar överlag bra i rapporten, bland annat tack vare utmärkta resultat då det gäller ekonomi, socialskydd, hälsa, frihet och korruption.
FN-organet Sustainable Development Solutions Network har publicerat rapporten i samarbete med en rad organisationer och experter.

Världens tio lyckligaste länder

1. Finland (jämförelsetal: 7,809)
2. Danmark (7,646)
3. Schweiz (7,560)
4. Island (7,504)
5. Norge (7,488)
6. Nederländerna (7,449)
7. Sverige (7,353)
8. Nya Zeeland (7,300)
9. Österrike (7,294)
10. Luxemburg (7,238)

ANDRA LÄSER