Man hittade bronsålderssvärd – under föräldrarnas gräsmatta

Matti Rintamaa gick runt med sin metalldetektor då han gjorde det ovanliga fyndet i Satakunta.

Byn Panelia är guld värd för bronsåldersfynd. Endast cirka 25 svärd eller dolkar från bronsåldern har hittats i Finland, enligt Museiverkets uppgifter, men hela tre av de fynden har gjorts i byn i Satakunta.
01.10.2021 15:51
Privatpersonen Matti Rintamaa hittade i juli ett bronsålderssvärd på sina föräldrars gård i byn Panelia i Eura kommun i Satakunta. Det meddelar Satakunta museum och Museiverket.
Rintamaa gjorde fyndet med en metalldetektor. Svärdet var brutet i flera delar som låg utspridda under gräsmattan.
Svärdet tros ha brutits och hamnat på gården för många år sedan, i samband med att jord transporterades till gårdsplanen.

Offrat i vattnet?

Experterna gissar att svärdet för länge sedan kan har offrats i strandvattnet i den forntida Paneliaviken som i dag är odlingsmark.
Museet uppger att fynd från bronsåldern (1 700–500 före Kristus) är rätt ovanliga. I Finland känner man endast till cirka 200 sådana fynd.
Antalet upphittade svärd eller dolkar är kring 25. Två av dem har hittats i Panelia, där det aktuella fyndet gjordes.
De många gravrösena i trakten visar att bebyggelsen var tät runt Paneliaviken. Där finns bland annat landets största kända gravröse från bronsåldern, Kungsgraven.

ANDRA LÄSER