Sjaskig verklighet blir fiktiv underhållning

Den andra säsongen av kriminalserien Det som göms i snö är inspirerad av det verkliga fallet Kapten Klänning – den svenske polischefen som i sin offentliga gärning verkade för det feministiska goda, men i det fördolda var sexköpare med grovt sadistiska böjelser.

Robert Gustafsson vann tv-priset Kristallen för sin roll som polisen Peter Wendel i seriens första säsong, Samuel Fröler spelar polischefen Ludvig Larsson i den andra säsongen.
För några år sedan lyckades komikern Robert Gustafsson med en intressant balansakt i thrillerserien Det som göms i snö – att gestalta djup sorg genom ett närmast parodiskt bedrövat och apatiskt utspel i sin roll som den traumatiserade polisen Peter Wendel. Man förstod att varken hans fru eller hans kolleger orkade med honom, så både skilsmässan och förvisningen till en egen arbetsgrupp för "kalla fall" tedde sig logisk. Som stab fick han den lite alkoholiserade Caijsa Bergholm (Louise Peterhoff), den tröga och ointresserade Jorma Virtanen (Christopher Wagelin) och Barbro Svensson (Ia Langhammer), en duktig tant men inte polis. Och se bara! Plötsligt befann sig denna dysfunktionella grupp mitt i en mycket dramatisk och krävande utredning, allt annat än sysselsättningsterapi för svårplacerade losers.
ANDRA LÄSER