Två hjältar på bild

Under några augustiveckor har människor runtom i världen fått bevittna fruktansvärda krigshändelser, strider om makt – kampen mellan det goda och det onda. Ett händelseförlopp, faktiskt "gatlopp", som utmynnade i blodbad av sällan skådat slag. En flygplats har nog inte i mannaminne varit så omskriven, filmad, observerad som Kabuls flygplats i Afghanistan.
Tusentals bilder har kablats ut i världen – först mest krigsherrar med eller utan skägg men nästan alla med hotfulla blickar. Snart såg vi alltmer bildreportage av familjer på flykt, av kvinnor och de många barnen med stora rädda ögon.
Av alla foton, skriande av rädsla, revolt, våld, men även av goda gester, är det en bild som omedelbart berörde mig, och säkert många andra. Det är en bild i HBL (25.8, sid. 11) där en finsk soldat håller en liten, troligen afghansk pojke i famnen på ett rörande sätt. Pojken har somnat i den trygga finska "fampon", hans lilla hand vilar vid uniformens finska flagga, han är klädd i pyttesmå jeans och han är barfota. Man vill så gärna hoppas att han får kärlek omkring sig efter färden, troligen norrut?
Visst skulle jag redan nu i augusti vilja föreslå detta foto till "Årets bild". Vi ser två män, en soldat och en liten pojke som dessa hemska krigshändelser fört samman, kanske blott för en stund. Bilden som borde få oss att stanna upp, ger i dessa tider ett hopp om godhet och omtanke.

Marianne Perret

Helsingfors

ANDRA LÄSER