Krisjouren för unga blev årets Fredrika

Krisjouren för unga vid Helsingfors Mission belönas nu synligt för sitt arbete. Jouren hjälper unga att tackla svåra frågor som ensamhet, ångest och utsatthet. Därför får tjänsten årets Fredrika Runeberg-stipendium.

– Det viktigaste är att vårt stöd alltid har låg tröskel. Det ska vara lätt att kontakta oss. Pandemin har fört med sig nya arbetssätt och de digitala tjänsterna har kommit för att stanna, säger Charlotte Wieliczko och Tuula Collliander på Helsingfors Mission.
Annika Rentola
02.09.2021 00:01
Till Krisjouren för unga kan 12–29-åringar komma för konfidentiella samtal, sällskap och personligt stöd. Det här arbetet är en samhällsmoderlig insats, säger den kommitté som har valt årets stipendietagare.
Krisjouren får stipendiet på 10 000 euro för att den motverkar ungas känsla av ensamhet och utsatthet och erbjuder hjälp med låg tröskel också på svenska – särskilt under en tid då trygga platser har varit otillgängliga och sociala kontakter har begränsats.
Först överraskades Charlotte Wieliczko, krisarbetare och teamansvarig på jouren, över beskedet.
– Man jobbar ju med det här varje dag utan att tänka på några priser, men nu tänker jag att det är fantastiskt att de har sett de här ungas situation. Vi ser att många unga har det svårt just nu och därför kommer den här utmärkelsen vid en jätteviktig tidpunkt, säger hon.

Nya sätt

På Krisjouren för unga ser man hur pandemitiden har varit tung. Samtidigt har organisationen fått hitta nya arbetssätt för att kunna fortsätta hjälpa.
– Unga har ångest och känner sig nedstämda. De har konflikter i relationer och känner sig ensamma. Det här var vanliga problem också före pandemin, men nu är skillnaden att de unga har saknat sina stödjande nätverk, säger Wieliczko.
Vad prispengarna ska användas till är inte helt klart.
– Men vi har nyligen pratat om hur vi ska arbeta efter pandemin. Trots att vi ska återgå till tjänster på plats kommer vi att börja satsa mer på distanstjänster till unga i hela Svenskfinland. Vi har alltid arbetat ganska traditionellt, ansikte mot ansikte och mest i huvudstadsregionen, men under pandemin har vi märkt att det faktiskt går bra att jobba också på annat sätt.
Under pandemin har jouren erbjudit både stödpersoner och stödgrupper över nätet.
– En del har till och med sagt att de aldrig skulle ha gått med i vissa grupper om det hade krävt att de kommer på plats. Andra har sagt att de inte trodde att man kan skapa en känsla av gemenskap på distans, men det har fungerat bra, säger Wieliczko.
Stödformerna är flera. Nyligen har ett självhjälpsmaterial på svenska kommit ut. De "Jag räcker till"-grupper som erbjudits har varit fullbokade.

Det svenskspråkiga utvecklas

Helsingfors Mission utvecklar tjänster på svenska för unga, men också för seniorer. Verksamhetsledare Tuula Colliander säger att ingen får lämnas ensam.
– Vi har hobbygrupper, diskussionsgrupper och stödpersoner för äldre på svenska. Vår allsång har varit populär, fastän vi under pandemin mest har arbetat med engångshjälp. Våra volontärer har skött små ärenden åt äldre, gått ut på promenad med dem eller läst böcker per telefon och dator, men nu börjar vi öppna grupper igen.

Samhällsmodern

Svenska kulturfondens Fredrika Runeberg-stipendium delas ut varje år den 2 september. Det ges till personer som arbetar i Fredrika Runebergs anda.
Fredrika Runeberg var författare och redaktör. Hon kallas i dag en samhällsmoder, som bland annat arbetade för ogifta kvinnors rättigheter och kvinnors rätt till utbildning och arbete.
Stipendiefonden grundades 1986 på initiativ av fil.dr Karin Allardt- Ekelund.
I stipendiekommittén sitter representanter för Finlands svenska Marthaförbund, Svenska kulturfonden, Svenska kvinnoförbundet och Svenska folkskolans vänner.

ANDRA LÄSER