Ska staten betala för psykoterapeututbildning? "Del av en större problematik"

Det stora behovet av psykoterapeuter har lett till bland annat ett medborgarinitiativ för att utbildningen ska subventioneras. Enligt vetenskapsministern överväger man det som en del av utbildningsbehovet inom vården, men det är mer komplicerat än så.

Vetenskapsminister Antti Kurvinen säger att psykoterapeututbildningen ses över för tillfället.
Kostnaderna för att utbilda sig till psykoterapeut är höga, samtidigt som behovet är stort, särskilt på svenska.
Vetenskapsminister Antti Kurvinen (C) som har hand om högre utbildning vid Undervisnings- och kulturministeriet säger att han känner till bristen.
– Det gäller på svenska, men också i många regioner, som i Lappland.
Något direkt svar på frågan om staten borde stå för kostnaderna för att åtgärda flaskhalsen kan han inte ge i en handvändning. Men dels följer han med behandlingen av medborgarinitiativet i riksdagen, dels finns en arbetsgrupp tillsatt av Kurvinen och omsorgsminister Krista Kiuru (SDP) som just nu går igenom utbildningsbehovet inom social- och hälsovården.
– I samband med det ska vi se också på psykoterapeututbildningen och huruvida den ska vara avgiftsbelagd eller inte, säger Kurvinen.
Han påpekar att frågan också hänger ihop med annan slags fortbildning – kan staten finansiera en kompletterande utbildning men inte andra, och hur ska de olika utbildningarna fördelas mellan staten, arbetsgivarna och de studerande. Finlands Svenska Psykoterapiförening har föreslagit att man därför skulle klassificera psykoterapeututbildningen som en specialisering i stället för fortbildning.
Hur snabbt man kan svara på frågan om psykoterapiutbildningen kan Kurvinen inte säga, men det ska utredas under den här regeringsperioden.

ANDRA LÄSER