Marins socialistiska manifest

Vi pratar för sällan om skattepolitik i Finland. Med en uppenbart bristfällig kunskapsnivå – som hos Sanna Marins utopistiska vänstergir – landar vi rakt i diket.

Sanna Marins skatteutspel har väckt förbryllelse.

"Av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov" lyder den kommunistiska etiken. Den som är mer kapabel bör också bidra mer till samhället – både i absoluta termer och proportionellt. Tanken går att spåra till Étienne-Gabriel Morelly, en utopist från 1700-talet som drömde om ett egalitärt samhälle. Frasen förädlades vidare i diverse socialistiska pamfletter och populariserades slutligen av Karl Marx år 1875.

ANDRA LÄSER