Test och karantän för resenärer från södra Afrika

Myndigheterna skärper reglerna vid Finlands gränser i hopp om att förhindra att den nya, smittsamma coronavirusvarianten omikron får fotfäste i Finland. Det innebär att alla resenärer som under de senaste två veckorna vistats i ett land i södra Afrika nu måste genomgå ett coronatest då de anländer till Finland.

Från och med lunchtid på lördagen får personer som anländer till Finland från bland annat Sydafrika inte längre tacka nej till coronatest vid gränsen, har regionförvaltningsverket bestämt.
Vanda stads biträdande stadsdirektör Timo Aronkytö säger att staden var tvungen att vänta på regionförvaltningsverkets beslut innan man kunde börja kräva att resenärer coronatestar sig.
– I och med beslutet kan vi nu börja testa alla som vistats i högriskklassade länder under de senaste 14 dagarna utan att riskera att de säger nej till ett test, säger Aronkytö.
Utöver Sydafrika gäller den obligatoriska coronatestningen även personer som vistats i Namibia, Botswana, Zimbabwe, Lesotho, Swaziland, Moçambique och Malawi.

Två coronatest och karantän

Enligt Aronkytö går inga direkta flyg från området till Finland. I stället kommer man att kontrollera alla flyg från München och Frankfurt, eftersom de som reser från södra Afrika till Finland måste mellanlanda där.
– Alla personer på de flygen tvångstestas inte, utan endast de som befunnit sig i de berörda länderna.
Enligt hans bedömning kommer det inte att handla om några stora grupper, utan några enskilda resenärer.
Efter deras första coronatest gäller karantän och sedan ska ett nytt test göras inom tre dagar.

"Ingen kan kritisera för långsamt agerande"

Aronkytö säger att han har 16 hektiska timmar bakom sig.
Under tidig fredagseftermiddag var den nya coronavirusvarianten omikron okänd för de flesta. Senare på eftermiddagen möttes ministergruppen för social- och hälsovårdsfrågor. I samband med det fick staden vetskap om den ökade oron för att den smittsamma virusvarianten från Sydafrika skulle lyckas ta sig till Finland.
Senare samma kväll kom Utrikesministeriet med en rekommendation om att alla finländare ska undvika resor till området.
På lördagsförmiddagen gick Social- och hälsovårdsministeriet ut med en anvisning till regionerna om att resenärer från högriskländer bör genomgå obligatorisk coronatestning vid gränsen, och kort därefter kom beslutet från regionförvaltningsverket. Ministeriet bedömer att den nya virusvarianten utgör ett "betydande hot mot befolkningens hälsa och välmående, mot att vaccinskyddet inte räcker till och mot att epidemiläget märkbart försämras".
Vanda stad ansvarar för coronatestningen på flygplatsen.
– Vi har tidigare fått kritik för att ha reagerat långsamt, men det kan ingen påstå denna gång, säger Aronkytö, och bekräftar att staden omedelbart då regionförvaltningsverkets beslut trädde i kraft var redo att genomföra den obligatoriska testningen på Helsingfors-Vanda flygplats.
THL: Också de som redan återvänt bör testa sig
Institutet för hälsa och välfärd, THL, manar på lördagen också dem som kommit till Finland från något av de ovan nämnda länderna i södra Afrika under de två senaste veckorna att söka sig till coronatest, oavsett om de är vaccinerade eller inte. De bör också undvika kontakter tills ett negativt testresultat har bekräftats. Också närstående till dem som vistats i de här länderna under de två senaste veckorna bör söka sig till test om de får också lindriga symtom på coronavirusinfektion.
Institutet påminner också om att resande just nu är förknippat med fler risker än normalt, eftersom epidemiläget och ländernas olika restriktioner kan förändras snabbt.
"Information om nya virusvarianter kommer oftast med fördröjning. Därför är det mycket viktigt att också resenärer som redan anlänt till Finland söker sig till test. Genom att testa effektivt försöker vi förhindra att varianten omikron sprider sig i Finland", säger Jari jalava, ledande sakkunnig vid institutet, i ett pressmeddelande.
Läs också: EU stoppar resor från Sydafrika efter viruslarm

ANDRA LÄSER