Helsingfors gör tummen ned åt Terho och Niinistö – vill inte ha frivillig svenska

Fostrans- och utbildningssektorn i Helsingfors tycker inte att Helsingfors ska gå med i experimentet med frivillig svenskundervisning, som fullmäktigeledamöterna och ministrarna Sampo Terho och Jussi Niinistö föreslagit.

Helsingfors vill inte experimentera med svenskan.
19.01.2018 11:57 UPPDATERAD 04.02.2018 19:04
Tvåspråkighet är en rikedom i en nordisk välfärdsstad som Helsingfors, skriver fostrans- och utbildningssektorn i Helsingfors i beredningen av Sampo Terhos (Blå) och Jussi Niinistös (Blå) motion om att staden ska gå med i experimentet med att göra det andra inhemska språket frivilligt i skolan.
Språkexperimentet är ursprungligen Sannfinländarnas, nu också Blå framtids, käpphäst för att bli av med den obligatoriska svenskundervisningen i grundskolan. Det är Utbildningsstyrelsen i samarbete med Kultur- och undervisningsministeriet som håller i trådarna för experimentet, och kommunerna kan anmäla intresse för att delta.
Utbildningsadministratörerna i Helsingfors har ändå föga förståelse för förslaget att Helsingfors skulle delta i experimentet. Avsikten med experimentet är att ge eleverna möjlighet att läsa andra språk i stället för det andra inhemska och på så vis bredda språkutbudet, men tjänstemännen anser att det knappast är ändamålsenligt i Helsingfors som redan har ett brett språkutbud.
Dessutom: Staden är en stark såväl svensk- som finskspråkig verksamhetsmiljö där det är ändamålsenligt att garantera eleverna möjlighet att verka i en tvåspråkig stadsmiljö, heter det i beredningen, som också betonar det nordiska sammanhanget.
Fostrans- och utbildningsnämnden behandlar ärendet på tisdag.

ANDRA LÄSER