Aino och Leo populäraste namnen bland nyfödda i Finland

I Finland föddes 48 186 barn i fjol. Populärast bland namnen för dem var Aino och Leo. Finlandssvenska familjer valde namn som Emil och Oliver för pojkar, och Ellen och Stella för flickor.

Sammanlagt föddes 35 pojkar som fick namnet Emil och 27 flickor med namnet Ellen som sitt första försnamn.
07.04.2021 17:57 UPPDATERAD 07.04.2021 18:01
Aino och Leo toppade listan också 2019. Emil var det populäraste namnet för svenskspråkiga pojkar också 2019, medan Saga då var vanligast bland flickor.
Det handlar då om de populäraste första förnamnen. Ifall man räknar alla förnamn så är Maria och Juhani populärast bland de nyfödda finländarna.
Både Ellen och Emil har varit populära namn för barn under en längre tid. Namnen toppade även listan för åren 2015, 2013 och 2012.
Det är myndigheten för digitalisering och folkdata som har tagit fram statistiken.
På svenskt håll efterföljdes Emil av Oliver, Liam, Edvin och Benjamin. Tätt bakom Ellen finns barn med namnen Stella, Saga, Freja och Ebba.
I hela landet var Aino, Olivia, Sofia, Pihla och Aada de mest populära namnen för flickor. För pojkar var det Leo, Eino, Oliver, Elias och Onni.

Populäraste namn för svenskspråkiga barn genom åren

2020: Ellen & Emil
2019: Saga & Emil
2018: Saga & William
2017: Ellen & William
2016: Ellen & Adrian
2015: Ellen & Emil
2014: Amanda & Oliver
2013: Ellen & Emil
2012: Ellen & Emil
2011: Ida & Elias
2010: Amanda & Oliver
Vanligast är det att föräldrar ger sina barn två förnamn, alltså både ett förnamn och ett så kallat mellannamn. Det är dock inte alls ovanligt att barnet får tre förnamn. Endast åtta procent av barnen som föddes år 2020 fick ett förnamn, färre än en procent fick fyra.
Ifall man räknar in alla förnamn i statistiken var det Maria och Juhani som var populärast i Finland. Bland den svensktalande befolkningen var det Maria och Alexander.
Under fjolåret föddes sammanlagt 48 186 barn, av dem föddes 3 229 i en svenskspråkig familj.

ANDRA LÄSER