Gör Finland attraktivt också för utlandsfinländare

22.01.2020 22:00
I världen utanför Finland bor runt 300 000 finländska medborgare och närapå två miljoner med finländsk bakgrund. Det finns därmed fler finländska medborgare utomlands än invånare i Esbo, näst största staden i Finland. Ändå utgör utlandsfinländarna en osynlig grupp då arbetskraftsinvandring diskuteras.
I ledaren till arbetspolitiska periodiska skriften 4/2019 funderar Heikki Räisänen på huruvida Finland ska föra en aktivare befolkningspolitik. Han föreslår att utlandsfinländare kunde uppmuntras att återvända till Finland till exempel med bostadsarrangemang. En motiverad fråga är vad Finland gjort för att finländare utomlands ska vilja arbeta också i Finland.
År 2019 kartlade Finland-Samfundet synen på och villigheten att återvända till Finland bland 18–29-åriga unga utlandsfinländare. Deras svar reflekterade rörlighet och världsmedborgarskap. Finland lockar unga att återvända bland annat tack vare trygghet, bra utbildning och ett fungerande hälsovårdssystem. Cirka 140 Finlandsskolor i över 40 länder och många andra utlandsfinländska aktörer hjälper att upprätthålla språket och kulturen bland utlandsfinländare. De vill bevara kontakten med Finland fast deras väg fört ut i världen.
Utlandsfinländarpolitiska programmet för 2017–2021 innehåller flera förslag för att främja återflyttning. En åtgärd som föreslås är att utreda tjänster som stöder återflyttning. Finland-Samfundet är berett att delta i projekt som främjar en arbetskraftsinvandringspolitik tillsammans med det utlandsfinländarparlament samfundet grundat.
Regeringens åtgärdsprogram Talent Boost är ett exempel på ett projekt som syftar att göra Finland till ett internationellt attraktivt ställe att arbeta, studera, forska och investera i. Detta projekt ska absolut omfatta också utlandsfinländarna.
Varför kommer de då inte till Finland när vi ändå är nummer ett i världen enligt många kriterier? Finland-Samfundet och utlandsfinländarparlamentet har föreslagit flera lösningar som främjade en arbetskraftsinvandringspolitik. Finländares rörlighet i världen och dettas samhällsinverkan ska förutspås på längre sikt och vi ska aktivt se till att Finland är ett beaktansvärt alternativ också för utlandsfinländare.

Markus Aaltonen

Finland-Samfundet, talman för utlandsfinländarparlamentet

Tina Strandberg

verksamhetsledare, Finland-Samfundet

ANDRA LÄSER