Nytolkningar och miniskådespel i lovande finlandssvensk debut

Berättelserna står speciellt mycket i fokus på den Nedervetilbördiga duons debutalbum. Speciellt mycket uppmärksamhet får poeten Alexander Slotte.

Kusinerna Jessica och Niko Riippa samarbetar på en intim duoskiva.
Det var inte länge sedan jag efterlyste mer organisk finlandssvensk musik här i spalterna, och intressanta tongångar bjuder Kusinerna Riippa på. Den intima folk-bluesiga duon har rötter i Nedervetil och har spelat in en albumhelhet där Alexander Slottes dikter är en röd tråd. Slotte är väl speciellt känd för sina texter till finlandssvenska pärlor som Plocka vill jag skogsviol och Slumrande toner. Ofta betraktas de som folkmusik rätt och slätt även om det bara är melodin som är det. Även om det är sånger de flesta svenskspråkiga har hört eller kan sjunga själva finns det inte så många intressanta, färska skivtolkningar – jag upplever nytolkningar som varmt välkomna.
ANDRA LÄSER