Människan försvinner men arten axolotl lever vidare – den samtida ekokritiken syns i Linda Bondestams nya barnbok

Linda Bondestams nya huvudperson är en sårbar antihjälte och en utrotningshotad överlevare i en värld full av skräp.

Illustration ur Linda Bondestams nya bok Mitt bottenliv.
Den pandemi vi genomlever åstadkom en helt ny tidsordning, den globala sociala distanseringens. I Linda Bondestams nya bilderbok Mitt bottenliv syns spår av detta, i form av en figur som bär ansiktsmask. I ett kast ställdes vår tidsanvändning om, och våra försök att överleva som art har fått en förnyad aktualitet som ger genklang i barnlitteraturen.
ANDRA LÄSER