Insändare: Orimligt att slopa invalidavdraget innan den nya funktionshinderlagen trätt i kraft

18.01.2023 15:16
Invalidavdraget i beskattningen slopades vid ingången av 2023 förutom på Åland. Syftet är att finansiera vissa tjänster i den nya funktionshinderlagen. Nu ser det ut som att riksdagen inte hinner behandla funktionshinderlagen. Slopandet av invalidavdraget drabbar de mest utsatta i arbetslivet. Det är orimligt att inget fås i stället. Krånglig lagstiftning och svåra politiska beslut ligger säkert som delorsak till den här situationen, men om det finns politisk vilja, borde nog den nya funktionshinderlagen hinna godkännas av sittande riksdag. Nu verkar det nog som om den ena handen inte vet vad den andra gör.
Carola Bäckström, Vanda

ANDRA LÄSER