Kampanjen Amningsfred lyfter fram amningens mångfald

Den här veckan firas den nationella amningsveckan, och på tisdagen går startskottet för kampanjen Amningsfred. Det här året vill man poängtera att alla familjer har rätt att amma precis som det passar familjen bäst.

Amningsfred är en årligen återkommande kampanj, och i år fokuserar kampanjen på att det finns olika sätt att amma.
Många föräldrar upplever i något skede amningen som stressande och svår, men alla former av amning och erfarenheter av den förtjänar respekt, skriver arrangörerna för kampanjen i ett pressmeddelande.
Med kampanjen vill man lyfta fram amning och amningskultur på ett positivt sätt. Kampanjen riktar sig till småbarnfamiljer och alla som kommer i kontakt med dem.
På sajten amningsfred.fi berättar olika familjer om sina upplevelser av amning. Där kan var och en dela sin egen amningsberättelse eller skriva ett tackkort. I sociala medier kan man uppmärksamma kampanjen bland annat med #imetysrauha eller #amningsfred.
Kampanjen arrangeras av Folkhälsan, Förbundet för mödra- och skyddshem, Imetyksen tuki ry, Finlands Barnmorskeförbund, Finlands Hälsovårdarförbund, yrkeshögskolorna Metropolia och Novia, Suomen vauvamyönteisyyskouluttajat ry, samt Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.
ANDRA LÄSER